Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Moet ik fooi afdragen aan mijn werkgever?

De Hoge Raad heeft in 1993 geoordeeld dat een afspraak (beding) dat de werknemer fooien moet afdragen aan de werkgever, die ze vervolgens voor zichzelf behoudt, nietig is (HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 188 - Olympiada/Davrados). In deze zaak was een ober aan het werk in een Grieks restaurant. De werkgever van de ober had een beding ingesteld dat alle in het restaurant werkzame obers de door hen van restaurantgasten ontvangen fooien moesten afdragen aan de werkgever. Dit wordt een ‘fooienbeding’ genoemd. De ober in kwestie hield zijn fooi zelf en werd daardoor ontslagen. De Hoge Raad heeft beslist dat een fooienbeding niet geldig is, als men ervan uit kan gaan dat de fooien door de restaurantgasten niet waren bestemd voor anderen dan de ober zelf. Met andere woorden: als gasten u een fooi geven met de bedoeling dat die fooi voor u is, dan mag u die fooi in principe zelf houden. De ober had volgens de Hoge Raad daarom niet ontslagen mogen worden. Het beding was niet rechtsgeldig (nietig) want het was in strijd met de wet. Alleen onder onder ‘bijzondere omstandigheden’ kan er dan aanleiding zijn tot ontslag op staande voet (een ‘dringende reden’ tot ontslag op staande voet).

In principe mag u de fooi dus zelf houden. Maar let op: de fooien van de gasten moeten dan wel voor uzelf bestemd zijn!

Zoals gezegd, zijn fooien geen loon want u ontvangt fooi ook niet van de werkgever, maar van de klant of gast op uw werk. De werkgever kan dus ook nimmer een bedrag inhouden op deze fooi. De werkgever mag de fooien ook niet op het loon inhouden (Zie deze uitspraak: HR 2 maart 2001, LJN: AB1254, JAR 2001, 58 - Hotel NY/Horecabond FNV ). De fooi wordt dus gezien als een ‘extraatje’ bovenop het afgesproken loon.

Lees verder: