Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Beroepsbegeleidende leerweg

Beroepsbegeleidende leerweg

Volg je een beroepsbegeleidende leerweg (werkend leren, tot 1997 leerlingwezen of leerlingenstelsel genoemd) dan is daarop de ketenregeling zoals die hierboven staat vanaf 1 juli 2015 niet van toepassing omtrent vaste contracten. Artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs bepaalt verder dat het daarbij gaat om bijvoorbeeld de entreeopleiding, de basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding.

Bijzondere situaties

Let op: de volgende bijzondere situaties kunnen verder van belang zijn om te kijken of je een vast contract voor onbepaalde tijd hebt, of niet:[1]Kamerstukken I, 2001-02, 27661, nr. 322b, p. 3.

[2]Kamerstukken II, 21479, nr. 32, p. 1.