Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Vast contract: Voorbeeld B

Een voorbeeld voor situatie B
Mevrouw De Boer krijgt op 1 november 2010 een contract voor de duur van een half jaar. Dit contract wordt (aansluitend) verlengd voor nog eens een half jaar. Dit contract eindigt dus op 1 november 2011. Op 1 december 2011 krijgt mevrouw de Boer opnieuw een halfjaarcontract. Deze wordt op 1 mei 2012 eveneens (aansluitend) verlengd. Alle contracten zijn verkregen bij dezelfde werkgever. Het vierde contract (ingaande op 1 mei 2012) is automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Immers:

  • De contracten zijn aangegaan tussen dezelfde partijen,
  • Er zijn meer dan drie contracten voor bepaalde tijd gesloten,
  • De contracten hebben elkaar binnen drie maanden opgevolgd.


Terug


[1]Kamerstukken I, 2001-02, 27661, nr. 322b, p. 3.

[2]Kamerstukken II, 21479, nr. 32, p. 1.