Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Max. 125 woorden
  • Slechts € 4,99
Stel je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

WOZ waarde opvragen

Om te kijken of de WOZ waarde goed is vastgesteld, kun je de WOZ waarde opvragen van vergelijkbare woningen. Dit opvragen is tamelijk eenvoudig. De gemeente stelt de WOZ waarde vast in een taxatierapport, door de waarde te vergelijken met woningen waarvan de verkoopprijs bekend is. Het overzicht van die verkoopprijzen kunt u opvragen.

WOZ waarde opvragen


WOZ waarde opvragen: waar?

Het opvragen van de WOZ waarde is dus eigenlijk het opvragen van het taxatieverslag bij de gemeente over de verkoopprijzen van de vergelijkingsobjecten. Dit doe je dus om te kijken of de WOZ waarde op een goede manier is vergeleken met de verkoopprijs van de woningen die de gemeente heeft beoordeeld. Is dat namelijk niet het geval, dan is de waarde niet goed vastgesteld.Verkoopprijzen

Het opvragen kan dus bij de gemeente. Je krijgt dan het taxatierapport waaruit blijkt met welke verkoopprijzen de WOZ waarde is vastgesteld. Vaak sturen gemeenten ook het taxatieverslag al mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. Het opvragen is dan niet meer nodig.

Verder is het mogelijk om bij het Kadaster de aankoopprijs of verkoopprijs op te vragen aan de hand van een adres. Dat kan handig zijn om te beoordelen of de WOZ waarde goed is vastgesteld.

Lees verder:[1] Artikel 17 lid 3 Wet WOZ

[2] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 128.

[3] G.J. van Leijenhorst, Wet waardering onroerende zaken. En daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen, Deventer: Kluwer 2013, p. 132.