Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Gemeente: bezwaar

NuRecht geeft gratis juridisch advies in geschillen met de gemeente en de overheid. In de meeste gevallen zal het daarbij gaan om een besluit dat de gemeente of overheid heeft genomen en waar u het niet mee eens bent. In dat geval kunt u doorgaans in bezwaar gaan. Hiervoor moet u een bezwaarschrift opstellen. Meestal hebt u hiervoor 6 weken de tijd. Veel gevallen die aan NuRecht worden voorgelegd gaan over:Bezwaar

Als u tegen een besluit of beschikking van de gemeente of overheid in bezwaar wilt gaan, dan zult u dit schriftelijk moeten doen door middel van een bezwaarschrift. Veelal is het raadzaam om hierover juridisch advies in te winnen. Zo weet u wat u eventueel kunt verwachten en welke mogelijkheden u hebt. U kunt uw juridische vraag aan NuRecht voorleggen en die zullen wij dan gratis voor u beantwoorden.

Bezwaarschrift

Als u een bezwaarschrift wilt opstellen dan kunt u zich hierover laten informeren bij NuRecht. Wanneer wij tot de conclusie komen dat het voor u zinvol is om een jurist of advocaat in te schakelen, dan zullen wij u proberen door te verwijzen naar een geschikt kantoor. In de gevallen dat dit niet nodig is en u wellicht gemakkelijk zelfstandig een bezwaarschrift kunt opstellen, dan zullen wij u desgewenst adviseren bij het opstellen daarvan of bij de juridische achtergrond van uw zaak.