Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Juridisch Loket Almere

Gratis juridisch advies

Wegens corona zijn alle vestigingen gesloten. U kunt een vraag stellen via internet of telefoon.Bij het Juridisch Loket Almere kunt u een vraag stellen tijdens het inloopspreekuur, of per e-mail, telefoon of chat. Wilt u direct een vraag stellen per e-mail? Dat kan bij NuRecht! Doorgaans krijgt u binnen een dag antwoord op uw juridische vraag. Wilt u juridisch advies? Wij geven aan hoe het juridisch zit, maar ook waarom: Klik hier voor enkele voorbeelden

Openingstijden Juridisch Loket Almere
  • Dinsdag: 14.00 - 16.00 uur
  • Donderdag: 09.00 - 11.00 uur
Adres Juridisch Loket Almere
Marktmeesterstraat 79
1315 GB Almere

Waar vindt u het Juridisch Loket Almere?


Achtergrond Juridisch Loket

Het Juridisch Loket vervult een belangrijke rol bij het voorkomen dat geschillen onnodig een gerechtelijke procedure ingaan. Daarbij is belangrijk dat het juridisch loket, anders dan advocaten, geen direct belang hebben bij de uitkomst van een advies. Om die reden wordt de functie van het Juridisch Loket op verschillende wijzen gestimuleerd. [1]

Inloopspreekuur Juridisch Loket Almere

Aanvankelijk wilde het Juridisch Loket dat iedereen eerst telefonisch contact opneemt voor het juridische inloopspreekuur van het Juridisch Loket. Omdat dit voor sommigen lastig is, heeft het Juridisch Loket een inloopspreekuur.[2] In 2015 was er een sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket.[3] Het inloopspreekuur van het Juridisch Loket Almere is op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Juridisch Loket Almere

Het Juridisch Loket Almere is later dan in 2005 ontstaan. [4] In het eerste kwartaal van 2006 is het Juridisch Loket Almere geopend. [5] De opening was in april 2006 maar de officiele opening was op 8 mei 2006. [6] Voor die tijd was het Juridisch Loket bekend als het Bureau voor rechtsbijstand / Bureau voor rechtshulp. Het vroegere adres van het Juridisch Loket Almere was: Wagenmakerbaan 41, 1315 BC Almere-stad.