Juridisch Loket HeerlenStel gratis je vraag:

(60 c/m)

Of stel uw juridische vraag per e-mail of per chat:
  • Betaal € 24,99
  • U krijgt juridisch advies (meestal binnen een dag)
  • Beoordeel NuRecht en stuur het formulier op
  • Wij storten € 24,99 terug!
  • GRATIS!👍
Waarom?
Door de betaling van € 24,99 krijgen wij alleen serieuze vragen en geen spam. Het advies is gratis omdat wij u terugbetalen. Lees hier waarom!

  Ik accepteer de algemene voorwaarden en geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken, zoals ik gelezen heb in het Privacybeleid.
Stel je vraag  Gratis juridisch advies Gratis juridisch advies

Juridisch Loket Heerlen

Gratis juridisch advies

Bij het Juridisch Loket Heerlen kunt u een vraag stellen tijdens het inloopspreekuur, of per e-mail, telefoon of chat. Wilt u direct een vraag stellen per e-mail? Dat kan bij NuRecht! Doorgaans krijgt u binnen een dag antwoord op uw juridische vraag. Wilt u juridisch advies? Wij geven aan hoe het juridisch zit, maar ook waarom: Klik hier voor enkele voorbeelden

€ 24,99 terugkrijgen

Doordat u ons alleen een juridische vraag kunt stellen nadat u € 24,99 hebt betaald, krijgen wij alleen serieuze vragen en geen spam. U ontvangt van ons doorgaans binnen een dag antwoord op uw juridische vraag. Als u ons daarna een beoordeling geeft via Google+ en het teruggave formulier hebt opgestuurd, dan betalen wij uw € 24,99 terug. Simpel! Aan de hand van de gegevens van dit formulier checken wij of u ons een beoordeling hebt gegeven en of uw gegevens juist zijn. Ook is er de mogelijkheid om op het formulier aan te geven dat u ons het bedrag of een deel daarvan wilt schenken. Als u het formulier niet naar ons terugstuurt, dan kunnen wij u niet terugbetalen. Om die reden is uw betaling een schenking onder ontbindende voorwaarde: de ontbindende voorwaarde is het opsturen van het formulier.

Openingstijden Juridisch Loket Heerlen
  • Dinsdag: 14.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag: 09.00 - 11.00 uur
Adres Juridisch Loket Heerlen
Geerstraat 105
6411 NP Heerlen

Waar vindt u het Juridisch Loket Heerlen?


Achtergrond Juridisch Loket

Het Juridisch Loket vervult een belangrijke rol bij het voorkomen dat geschillen onnodig een gerechtelijke procedure ingaan. Daarbij is belangrijk dat het juridisch loket, anders dan advocaten, geen direct belang hebben bij de uitkomst van een advies. Om die reden wordt de functie van het Juridisch Loket op verschillende wijzen gestimuleerd. [1]

Inloopspreekuur Juridisch Loket Heerlen

Aanvankelijk wilde het Juridisch Loket dat iedereen eerst telefonisch contact opneemt voor het juridische inloopspreekuur van het Juridisch Loket. Omdat dit voor sommigen lastig is, heeft het Juridisch Loket een inloopspreekuur.[2] In 2015 was er een sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket.[3] Het inloopspreekuur van het Juridisch Loket Heerlen is op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Juridisch Loket Heerlen

Het Juridisch Loket Heerlen is in 2005 ontstaan. [4] Naar de stand van 15 oktober 2005 waren 29 van de 30 Juridische Loketten geopend. [5] Over het spreekuur van het Juridisch Loket zei de minister: "De ontwikkeling van het spreekuur stemt eveneens tot tevredenheid. Bleef het publiekscontact via het spreekuur aanvankelijk wat achter bij de verwachtingen, in de huidige rapportageperiode is het aantal spreekuren bij de eerste vijf loketten wederom gestegen en wel met ongeveer 15%. Een verbetering is ook opgetreden ten aanzien van de gemiddelde tijdsbesteding van het spreekuur. Op basis van de prestaties van alle loketten bedraagt zij thans 33 minuten. Hiermee ligt de gemiddelde tijdsbesteding vlakbij het verwachte gemiddelde van 35 minuten. Het aantal spreekuren van de loketten bevindt zich weliswaar nog niet op het niveau van de prognose, maar dit doet geen afbreuk aan het positieve beeld. Zoals ik in mijn vorige rapportages heb aangegeven, wordt het aantal spreekuurzaken beïnvloed door de andere publiekscontacten. Dit geldt vooral voor het aantal baliecontacten, dat ook in deze rapportageperiode is gestegen, en de kwaliteit van deze dienstverlening."[6] Voor die tijd was het Juridisch Loket bekend als het Bureau voor rechtsbijstand / Bureau voor rechtshulp. Het vroegere adres van het Juridisch Loket Heerlen was: Geleenstraat 72, 6411 HT Heerlen-stad.