Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
 • Quickscan:
 • Snel antwoord
 • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Over NuRecht

Het idee achter NuRecht is - kort samengevat - het bieden van een online mogelijkheid tot het inwinnen van juridisch advies, waarbij op het moment zelf dus de juridische vraag die men heeft kan worden beantwoord: Nu Recht.

 

Het internet staat vol met fora waarop eenieder zijn juridische vragen heeft gesteld aan personen die - dat wordt in elk geval verondersteld - kennis van zaken heeft. Dat laatste is niet altijd het geval. Daarnaast zijn er ook meer betrouwbare fora (zoals bijv. http://rechtenforum.nl), maar wie hier een vraag stelt, zal toch moeten wachten tot deze beantwoord wordt. Wie zijn vraag op dit moment direct beantwoord wil hebben kan natuurlijk naar een advocaat gaan, een Juridisch loket, of een Rechtswinkel. Maar dan moet men dus (fysiek) ergens naartoe om een vraag te kunnen stellen. En dan is dat veelal volgens afspraak, of tenminste binnen kantooruren; de uren waarop velen natuurlijk juist eveneens werken.

 

Is er daardoor mogelijk een leemte in de juridische adviespraktijk, tussen advies via fora en via een consult? Natuurlijk is er de Jurofoon, waar men ook direct advies kan krijgen. Dat is echter tegen een tarief van 80 cent per minuut, met een maximum van 40 euro. Ook kunnen leden  van de Jurofoon tegen lokaaltarief bellen met een 088-nummer, maar voor dergelijke nummers worden daarnaast ook extra kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon in rekening gebracht. Daarnaast kost dit ‘lidmaatschap’ per maand ongeveer de helft van de premie die een rechtsbijstandverzekering in rekening zou brengen ( € 4,13 p/m). Naast de Jurofoon zijn er ook veel rechtswinkels die online opereren, maar dan enkel via fora, e-mail of telefoon, bijvoorbeeld Rechtswinkel .nl. De opzet daarvan is echter geheel anders dan die van NuRecht:

 • Iedereen (jurist of niet) kan zich registreren bij Rechtswinkel.nl
 • Of iemand jurist is of niet wordt niet gecontroleerd door die organisatie,
 • 3. Vragen kunnen door iedereen (jurist of niet) die geregistreerd is worden beantwoord,
 • De vragen met antwoorden komen op internet te staan en zijn publiekelijk,
 • De antwoorden zijn vrijwel nooit volledig, zijn vrijwel niet onderbouwd en zijn vrijwel niet gefundeerd op wetgeving en jurisprudentie.

 

Een mogelijkheid om direct antwoord te krijgen via internet naar de persoonlijke omstandigheden van het geval, lijkt er niet te zijn. Met de online chat-functie van NuRecht wordt deze leemte opgevuld.

 

Kwaliteitswaarborg

NuRecht hecht de grootste waarde aan de kwaliteit van het advies. Alle vrijwilligers hebben een universitaire rechtenopleiding gevolgd of zijn in de laatste fase van deze opleiding. Dit wordt bij iedereen gecontroleerd aan de hand van diploma’s en cijferlijsten.

 

Nieuwe vrijwilligers krijgen uitgebreide informatie over de werkwijze van NuRecht en de manier waarop het juridisch advies wordt gegeven: alle adviezen worden gemotiveerd (waarom is het zo?) en gefundeerd (op grond van welk wetsartikel of welke rechterlijke uitspraak is dat zo?), terwijl daarnaast ook in begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe de zaak zit (in Jip-en-Janneketaal). Daarnaast krijgen de vrijwilligers een uitgebreide opleiding voor het voeren van juridische gesprekken, waarna in groepsverband ook oefengesprekken worden gevoerd via Skype. Deze gesprekstraining is ervoor bedoeld om medewerkers in staat te stellen adequaat te kunnen reageren op hulpvragen per telefoon en chat.

 

Doelstelling en doelgroep

NuRecht tracht via het internet juridisch advies voor iedereen bereikbaar te houden en dit ook gratis te laten zijn. Vanuit deze doelstelling tot bereikbaarheid heeft NuRecht haar openingstijden aangepast aan de momenten waarop de meeste vraag naar juridisch advies is, namelijk buiten kantoortijden, in de avond.

 

Op 5 dagen per week (zondag t/m donderdag) wordt in de avond (18:00 tot 21:00 uur) juridisch advies gegeven via het internet. Voor deze openingstijden is gekozen nu iedereen dan ook buiten kantoortijd juridisch advies kan krijgen (en dus overdag kan werken). NuRecht is op vrijdag- en zaterdag avond gesloten nu de ervaring leert dat de meeste cliënten op die avonden in het weekend geen juridische vragen stellen, terwijl de zondagavond daar juist wél voor wordt gebruikt. NuRecht probeert zo het krijgen van juridisch advies voor iedereen op de beste tijdstippen mogelijk te maken.

 

Vrijwilligers

Momenteel zijn er 32 vrijwilligers bij NuRecht werkzaam, die allen in de laatste fase van hun universitaire rechtenstudie zijn, of reeds zijn afgestudeerd. Doordat NuRecht niet gebonden is aan enige plaats, kunnen medewerkers dus ook door het gehele land verspreid zijn. Het aantal vrijwilligers is telkens toegenomen:

 • 2010      -              7 vrijwilligers
 • 2012      -              12 vrijwilligers
 • 2013      -              17 vrijwilligers
 • 2014      -              25 vrijwilligers
 • 2015      -              32 vrijwilligers.

 

De vrijwilligers worden voordat zij bij NuRecht juridisch advies kunnen gaan geven uitgebreid geïnformeerd over de werkwijze van NuRecht en de kwaliteit die het advies moet hebben. Om dat te waarborgen werken enkel universitair geschoolde vrijwilligers bij NuRecht. Hun opleidingsniveau wordt bij iedereen gecontroleerd aan de hand van diploma’s en cijferlijsten.

 

De vrijwilligers werken in elk geval altijd een jaar bij NuRecht, zodat de kwaliteit constant kan blijven, maar veelal blijven zij veel langer adviseren. Zes vrijwilligers zijn op dit moment ruim 2,5 jaar bij NuRecht aan het werk. Vier daarvan bekleden daarbij de functie van senior-medewerker. Zij sturen samen met de voorzitter de groep vrijwilligers aan en zien toe op de kwaliteit van het advies.