Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Privaatrecht

Het privaatrecht - ook wel het burgerlijk recht - regelt grotendeels de verhoudingen tussen burgers (en bedrijven) onderling. Het gaat dan om bijvoorbeeld:

Tot het privaatrecht behoort ook onder meer het arbeidsrecht, het huurrecht, het contractenrecht en het goederenrecht. Als u wilt weten wat er op die gebieden in de wet staat, dan kunt u dit lezen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op al deze gebieden kan het wenselijk zijn om juridisch advies te krijgen, of hulp bij ontstane problemen.

U kunt ons uw vragen stellen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten (koop op Marktplaats?), ingebrekestelling, contracten, automatische verlenging, aanmaning, aansprakelijkheid, verjaring, hinder, wettelijke rente, rente in het algemeen, vaststellingsovereenkomst, etc. Als rechtswinkel (wetswinkel) bieden wij gratis juridisch advies. Maar uiteraard kunt u ook altijd een jurist of advocaat inschakelen.

Ook vragen over het arbeidsrecht (vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, ondernemingsraad, ZZP, verlof, overwerk, ontslag, wettelijke verhoging, contract voor bepaalde tijd, proeftijd, concurrentiebeding, getuigschrift, CAO, ziekte, functioneringsgesprek, uitzendwerk) kunt u aan ons voorleggen. Zie daarvoor ook onze pagina over het arbeidsrecht, evenals u dat kunt doen voor het huurrecht, het contractenrecht en het goederenrecht.