Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Kwaliteitswaarborg

NuRecht hecht de grootste waarde aan de kwaliteit van het advies. Alle vrijwilligers hebben een universitaire rechtenopleiding gevolgd of zijn in de laatste fase van deze opleiding. Dit wordt bij iedereen gecontroleerd aan de hand van diploma’s en cijferlijsten.

 

Nieuwe vrijwilligers krijgen uitgebreide informatie over de werkwijze van NuRecht en de manier waarop het juridisch advies wordt gegeven: alle adviezen worden gemotiveerd (waarom is het zo?) en gefundeerd (op grond van welk wetsartikel of welke rechterlijke uitspraak is dat zo?), terwijl daarnaast ook in begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe de zaak zit (in Jip-en-Janneketaal). Daarnaast krijgen de vrijwilligers een uitgebreide opleiding voor het voeren van juridische gesprekken, waarna in groepsverband ook oefengesprekken worden gevoerd via Skype. Deze gesprekstraining is ervoor bedoeld om medewerkers in staat te stellen adequaat te kunnen reageren op hulpvragen per telefoon en chat.

 

Disclaimer

NuRecht werkt vooral met vrijwilligers, tijdens hun rechtenstudie. Het is altijd mogelijk dat iemand een fout maakt. Advocaten zijn tegen eigen fouten verzekerd, maar NuRecht niet. Maak je gebruik van de diensten van NuRecht, dan moet je dus goed weten dat er altijd een (klein) risico bestaat. Wij geven advies, en het is ieders eigen keuze om dit advies al dan niet op te volgen. NuRecht aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor door haar gegeven adviezen of verleende rechtshulp.

Procesrisico

Wanneer NuRecht enkel advies geeft of rechtshulp verleent bijvoorbeeld bij het opstellen van een ingebrekestelling of een bezwaarschrift, dan is er in beginsel geen bijkomend procesrisico. Wel is uiteraard het risico voor het opvolgen van het advies van NuRecht aan u. Moet er geprocedeerd worden bij de rechter dan gaat dit veelal gemoeid met extra kosten en bijkomend procesrisico:

  • Privaatrecht - mocht je in het ongelijk worden gesteld, dan kan het zijn dat je de kosten van de wederpartij (deels) moet betalen. 
  • Bestuursrecht -  er bestaat een kleine kans dat je veroordeeld zal worden in de proceskosten, namelijk als de rechter oordeelt dat sprake is van misbruik van procesrecht. 

Algemeen risico

Naast de risico's van een proces zijn er dus ook de risico's van fouten door of namens NuRecht, die geheel voor rekening komen van de rechtzoekende. NuRecht werkt hiervoor met een disclaimer en algemene voorwaarden, waarin duidelijk wordt bepaald dat je:

  • bekend bent met de mogelijke risico’s, en
  • ervan zult afzien de Stichting NuRecht, dan wel de persoon die namens de Stichting je belangen behartigt, voor eventuele fouten aansprakelijk te stellen.

Wil je de hulp van NuRecht, dan is het noodzakelijk om vooraf goed geïnformeerd te weten welk eventuele risico je wel of niet wil aanvaarden. Lees daarom altijd de disclaimer en de algemene voorwaarden. Zonder het lezen van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan om uw vraag aan NuRecht te stellen.