Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Huurrecht » Energiekosten bedrijfsverzamelgebouw » 14-02-15 23:08:35

H. Uijterwael
Reacties: 1

Ik huur met een drietal medehuurders een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Ieder jaar dient er een afrekening van de gebruikte energie plaats te vinden. Er is onderling getracht een goede verdeelsleutel te vinden. Echter dit lukt niet.

In ons huurcontract staat: 'Verhuurder verstrekt huurder elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de leveringen en diensten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die kosten.'

De verhuurder geeft in de jaarafrekening niet aan wat iedere huurder per unit verbruikt. Omdat niemand van de huurders weet wat hij nu werkelijk aan energie verbruikt heeft en wat het gezamenlijk verbruik van de algemene ruimte is hebben wij (huurders) getracht een verdeelsleutel te vinden die rechtvaardig is. Maar dit lukt niet omdat we niet weten wat iedere huurder apart verbruikt heeft.

Daarom willen wij onze verhuurder voorstellen dat hij voor iedere unit een meter plaatst zodat per unit afgelezen kan worden wat het werkelijke verbruik is. Is de verhuurder verplicht om aan te tonen (bijvoorbeeld door meters) wat iedere huurder individueel verbruikt heeft aan gas, licht, water?

Forum footer

Powered by FluxBB