Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Arbeidsrecht » Opzeg termijn contract » 14-01-16 09:07:20

M.BRUNINGS
Reacties: 2

Mijn situatie is als volgt

Ik zit ik zit in me 2e half jaars contract

Die loopt van 9 augustus tot en met 8 februari

Nu heb ik op 12 januari een gesprek gehad met mijn leidinggevende dat mijn contract niet verlengt word
Ik heb hem aan gegeven dat hij te laat is met het opzeggen van mijn contract om dat dit niet een maand van te voren is.
vervolgens heb ik een halve dag gewerkt
en hoor ik rond 4 uur de post binnen komen
Daar was de ontslag brief (12 januari binnen gekregen overigens niet een aangetekend )
ik begon te lezen en ik schrok boven aan de brief staat de datum 8 januari maar op de envelop staat dat hij 11 januari is verzonden
Nu ben ik nog steeds van mening dat mijn werkgever te laat is
Nu is mijn vraag waar heb ik recht op ????

(dit staat er in het contract)

1.2. Einde dienstverband

De arbeidsovereenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswegen:dat is automatisch na het verstrijken van de overeengekomen duur zonder nadat voor deze beëindiging van een der partijen enige ( opzegging ) handeling is vereist.De project- of opdracht- arbeidsovereenkomst~eindigt wanneer het in arbeidsovereenkomst omschreven werk/project is beëindigd.
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt:

A:     Met wederzijds goedvinden;
B:     Na opzegging door werkgever en de eventueel noodzakelijke verkregen     toestemming van   het  UWV-werkbedrijf
C:     Door ontbinding kantonrechter;
D:     Door opzegging door medewerker met inachtneming van de opzegtermijn;
E:     Door ontslag op staande voet;
F:     Van rechtswege met ingang van de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde     leeftijd bereikt. tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt;
G:     Door het overlijden van de medewerker.

Opzegging door de werkgever dient schriftelijk met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn te geschieden.
Opzegging door de medewerker dient schriftelijk en ondertekend en met inachtneming van de opzegtermijn te geschieden.
De opzegtermijn bedraagt voor de werkgever en de medewerker 1 MAAND tenzij de wet anders bepaalt. De arbeidsovereenkomst kan alleen per laatste dag van een kalendermaand worden opgezegd

alvast bedankt

Mvg

M Brunings

Forum footer

Powered by FluxBB