Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Re: Personen- en familierecht » kinderalimentatie voor een stiefkind » 16-04-15 07:18:17

of het kind biologische gezien van hem is , maakt wel ter degen uit , je kunt erkenning van een biologisch kind niet ongedaan maken , je kunt erkenning van een NIET biologisch kind WEL ongedaan maken .
hiervoor heb je wel een advocaat nodig.

uit dit bericht kunnen geen rechten worden ontleed .

#2 Re: Arbeidsrecht » beslissing : geen WIA-uitkering » 15-04-15 14:02:05

oke , bedankt voor uw post . en ja het zit krom in elkaar en ik ben maar leek op dit gebied . maar op mijn arbeidscontract staat duidelijk !!

DE BEPALING VAN DOOR WERKNEMER TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN ZAL STEEDS DOOR WERKGEVER GESCHIEDEN . WEKGEVER KAN IN REDELIJKHEID OOK TIJDELIJK ANDERE WERKZAAMHEDEN AAN WEKNEMER OPDRAGEN DAN DIE WELKE HIJ UIT HOOFDE VAN ZIJN FUCTIE VERRICHT .

wie recht om een koe geeft er ras eentje toe .

 
het rare aan deze zaak is dat er nog honderden vaders zijn die bij hun zoon in dienst zijn . zijn die dan allemaal niet verzekerd? of hebben die allemaal een ander arbeidscontract ?? .

we gaan het zien ik heb inmiddels een advocaat in de arm genomen .

gr jens........

#3 Arbeidsrecht » beslissing : geen WIA-uitkering » 13-04-15 20:50:36

jens
Reacties: 2

hallo ,

ik ben in dienst geweest bij mijn zoon , na beëindiging arbeidscontract voor bepaalde tijd had ik recht op WW . [WW is ook toegekend] van uit de WW ben ik in de ziektewet beland [evolutiedepressie]  na 104 weken ziektewet ben ik in de WIA beland 39.98% afgekeurd en een WGA uitkering toegekend , deze WGA uitkering heb ik vanaf begin februari 2015 ook gehad .

nu het volgende . ik heb bezwaar aangetekend tegen het arbeidsdeskundig rapport van de UWV omdat het naar mijn beleving niet klopte tegen over het medische gedeelte van de verzekering arts van de UWV. een hoorzitting volgde en de jurist van de UWV stelde mij in het gelijk , waarop het medische gedeelte zwaar te wensen over liet en opnieuw dossierstudie word verricht omdat de verzekering arts van de UWV in gebreke was.

in afwachting van bovengenoemde kreeg ik een brief uit Amsterdam [UWV] met de mededeling dat er nog enig info nodig was omtrent de aanvraag WIA .  ik vond dit echt vreemd en heb een gesprek gehad met deze medewerker, en hem uitgelegd dat ik al in het bezit was van een WIA uitkering , dit vond de mede werker ook vreemd , en hij verzekerde mij dat de aanvraag van UWV Hengelo kwam waaronder ik val.

in deze vragenlijst stonden de raarste vragen allemaal bedrijfsgevoelig naar mijn zoon gericht . ik heb de vragen lijst naar waarheid ingevuld met de mededeling dat ik niet anders behandeld werd in het bedrijf als alle andere medewerkers , dus geen voordelen omdat ik de vader was van de werkgever . ik ben dan ook het zelfde behandeld met de zelfde rechten en plichten als andere medewerkers en ik had ook het zelfde arbeidscontract als de rest van de medewerkers in dit bedrijf .

wel nu : brief UWV. Amsterdam

onderwerp: geen WIA uitkering
onze beslissing van 11 december 2014 komt hiermee te vervallen

geachte heer .......... jens.
u heeft op 30 oktober 2014 een WIA -uitkering aangevraagd omdat u vanaf 5 februari 2013 ziek was .

BESLISSING OP UW AANVRAAG

wij wijzen uw aanvraag af. u krijgt geen WIA-uitkering, omdat u niet verzekerd was voor de WIA.
u was niet verzekerd omdat er voor het werk als algemeen medewerker bij de firma .......  geen gezagsverhouding was , u was niet ondergeschikt aan uw zoon en deze kon u geen opdrachten geven . er was geen sprake van een dienstbetrekking die steunt op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht .
om deze reden beëindigen wij uw uitkering met ingang van 10 juni 2015 .
-------------------------------------------------------------------------------------
mijn vraag ? kan dit zo maar , ik heb duidelijk aangegeven dat er wel terdege een gezagsverhouding bestond .
graag uw deskundige mening hier over.

BVD  jens........

Forum footer

Powered by FluxBB