Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 14-01-16 09:07:20

M.BRUNINGS
Gebruikers
Geregistreerd: 13-01-16
Posts: 1

Opzeg termijn contract

Mijn situatie is als volgt

Ik zit ik zit in me 2e half jaars contract

Die loopt van 9 augustus tot en met 8 februari

Nu heb ik op 12 januari een gesprek gehad met mijn leidinggevende dat mijn contract niet verlengt word
Ik heb hem aan gegeven dat hij te laat is met het opzeggen van mijn contract om dat dit niet een maand van te voren is.
vervolgens heb ik een halve dag gewerkt
en hoor ik rond 4 uur de post binnen komen
Daar was de ontslag brief (12 januari binnen gekregen overigens niet een aangetekend )
ik begon te lezen en ik schrok boven aan de brief staat de datum 8 januari maar op de envelop staat dat hij 11 januari is verzonden
Nu ben ik nog steeds van mening dat mijn werkgever te laat is
Nu is mijn vraag waar heb ik recht op ????

(dit staat er in het contract)

1.2. Einde dienstverband

De arbeidsovereenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswegen:dat is automatisch na het verstrijken van de overeengekomen duur zonder nadat voor deze beëindiging van een der partijen enige ( opzegging ) handeling is vereist.De project- of opdracht- arbeidsovereenkomst~eindigt wanneer het in arbeidsovereenkomst omschreven werk/project is beëindigd.
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt:

A:     Met wederzijds goedvinden;
B:     Na opzegging door werkgever en de eventueel noodzakelijke verkregen     toestemming van   het  UWV-werkbedrijf
C:     Door ontbinding kantonrechter;
D:     Door opzegging door medewerker met inachtneming van de opzegtermijn;
E:     Door ontslag op staande voet;
F:     Van rechtswege met ingang van de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde     leeftijd bereikt. tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt;
G:     Door het overlijden van de medewerker.

Opzegging door de werkgever dient schriftelijk met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn te geschieden.
Opzegging door de medewerker dient schriftelijk en ondertekend en met inachtneming van de opzegtermijn te geschieden.
De opzegtermijn bedraagt voor de werkgever en de medewerker 1 MAAND tenzij de wet anders bepaalt. De arbeidsovereenkomst kan alleen per laatste dag van een kalendermaand worden opgezegd

alvast bedankt

Mvg

M Brunings

Offline

#2 21-01-16 13:30:14

CashkoeNL
Gebruikers
Geregistreerd: 21-01-16
Posts: 7

Re: Opzeg termijn contract

Je hebt een contract van 6 maanden, waardoor er een aanzegtermijn is van 1 maand. Dit betekend dat jouw werkgever je 1 maand voor de einddatum schriftelijk moet laten weten of je contract wel of niet wordt verlengd.

Indien hier niet aan wordt voldaan heb je recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris. Bij jou is er 4 dagen te laat aangezegt en heb je dus recht op 4 dagen salaris. Hier moet je zelf om verzoeken binnen 2 maanden na de einddatum van je contract.

Het niet op tijd aanzeggen heeft geen gevolgen voor het beëindigen van het contract. Je contract eindigt dus 8 februari.

Offline

#3 03-03-16 12:21:57

torilio
Gebruikers
Geregistreerd: 12-01-16
Posts: 4

Re: Opzeg termijn contract

Inderdaad is er te laat aangezegd door de werkgever, heeft dat geen gevolgen voor het op zich eindigen van rechtswege, maar wel voor een vergoeding wegens te late aanzegging. Die moet je zelf claimen en bedraagt het deel dat te laat aangezegd is. De (onjuiste) datum bovenaan de brief is niet bepalend. Het gaat om het moment dat de werknemer de aanzegging schriftelijk heeft ontvangen. Hierbij ligt een bewijslast bij werkgever. Toch zou ik de enveloppe met poststempel wel bewaren, voor het geval werkgever moeilijk doet. Zie ook http://vwgnijhof.nl/nieuws/let-u-op-de-aanzegtermijn/


https://vaststellingsovereenkomst.info - informatie over ontslag met wederzijds goedvinden

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB