Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 19-02-16 19:03:53

rechten2016
Gebruikers
Geregistreerd: 19-02-16
Posts: 1

Verlof / ziektewet / klachten zwangerschap

Situatie:Werkneemster zit in ziektewet van juni 2015 vanwege zwangerschapsklachten. Over de periode jun t/m sep 2015, werkneemster zit in ziektewet vanwege zwangerschapsklachten, wil werkgever de 73 vakantie uren alsnog afboeken van verlofsaldo werkneemster. De werkgever berekent dat werkneemster 50% verlof heeft afgebouwd i.p.v 100%. Ziektedagen die vallen op een vooraf vastgestelde verlofdag of in een periode van verlof of vakantie gelden in beginsel niet als verlof of vakantie. Voor deze dagen hoeft dus vaak geen verlof ingeleverd te worden. Verder is het zo dat haar werkgever vanuit het UWV 100% aanvullingen in gelden heeft ontvangen voor salarisbetaling aan mijn vriendin. Dit geldt al vanaf juni 2015. Werkneemster is vanaf juni 2015 ziek geworden als gevolg van haar zwangerschap. Ook hier geldt; De ziektedagen mogen in beginsel niet worden aangemerkt als vakantie of verlof, tenzij de werkneemster daarmee instemt. Nu wordt achteraf door haar werkgever geschetst dat er te weinig verlof is afgebouwd van in totaal 73,8uren en dit wordt afgeboekt van haar vakantie uren.

Sinds 1 januari 2012 is het niet meer zo dat zieke/arbeidsongeschikte werknemers alleen vakantie opbouwen over de tijd dat ze feitelijk werken. Zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikten bouwen over de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Zij hebben dus dezelfde aanspraak op vakantie als andere werknemers.

Voor arbeidsongeschikte werknemers die deels hun eigen werk kunnen verrichten, zullen bij het opnemen van vakantiedagen voor de gehele arbeidsduur, en niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk gewerkt wordt, in mindering gebracht kunnen worden op de minimum vakantiedagen. Dit is het gevolg van het feit dat zieken/arbeidsongeschikten evenveel vakantie opbouwen als andere werknemers.

Nu worden met terugwerkende kracht alsnog vakantiedagen (alsnog) afgeboekt. Hierover is in de cao niets geregeld. In de rechtspraak zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Kunt u mij hierover een reactie geven en is hier jurisprudentie over?

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB