Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 07-04-16 20:27:45

Joopie1988
Gebruikers
Geregistreerd: 07-04-16
Posts: 1

Nalatigheid politie

Goede avond.

Ik heb paar dagen terug gelezen dat ik verplicht ben om aangifte te doen vanwege seksueel misbruik. In maart heb ik het geprobeerd. Paar keer zelfs. Ik heb de politie gesmeekt om aangifte te doen voor seksueel misbruik. Ze zeggen dat ik moet aankomen met bewijs. Dus wat doe ik dan? Dna verzamelen van de dader door mijn bedovertrek en pyjama in plastic zak waar je plastic in doet te verzamelen. Ik werd weer verkracht. Ik heb de politie serieus gesmeekt om die bedovertrek en pyjama te onderzoeken op dna van de dader. Doen ze niet. Ik heb ze ook gesmeekt om mij te onderzoeken op verkrachting. Doen ze ook niet.
Ik heb manieren gevonden om dna te laten onderzoeken, bijvoorbeeld Belgie. Dat is veel goedkoper dan in Nederland. Volgens een advocaat kan dat alleen maar met een aangifte. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Even ter informatie. Ik wordt verkracht sinds december. Tot heden. Ik heb 3x slotcilinder vervangen. Het helpt gewoon niet. Ik heb op youtube gezien dat er niet eens een sleutel nodig is om een voordeur open te krijgen. Ik schrok hiervan.
Ik heb paar dagen geleden contact gezocht met het OM. Nog geen reactie. Alberto van het programma stalker. Geert Wilders. Vandaag met de Tweede Kamer en strafrecht advocaat. Ik wordt straks opgebeld.
Help help help.

Alleen Joke mag aan mij zitten. Ik wil met haar trouwen. Samenwonen. Alles. Zij is de enige die aan mij mag zitten en de rest interesseert mij niet. Voor geen meter niet.

Ik zit zo klem. Help me. Wat kan ik doen? Help me.

Alvast enorm bedankt voor wat ik verder kan doen. Dit moet stoppen. Ik trek het gewoon niet meer. Mijn hele leven is gesloopt.

Offline

#2 18-05-16 10:37:17

Nadia
Gebruikers
Geregistreerd: 19-01-16
Posts: 15

Re: Nalatigheid politie

Hi Joopie,

Wat een heftig verhaal.

Misschien kunt u het best contact opnemen met de  Slachtofferhulp Nederland of uw huisarts.
Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om alles in kaart te brengen en mogelijke juridische stappen te ondernemen.
Verder bieden zij ook emotionele steun en een luisterend oor.

Het telefoonnummer van de Slachtofferhulp Nederland is: 0900 - 01 01
Homepage: www.slachtofferhulp.nl

Heel veel sterkte!

Groetjes Nadia

Offline

#3 27-07-16 17:19:42

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Nalatigheid politie

Beste Joopie1988,

Een vreselijk en naar verhaal! Ik hoop dat de strafrechtadvocaat inmiddels te hulp is gekomen!

Met betrekking tot het recht om aangifte te kunnen doen, kan ik het volgende melden:

Het gaat daarbij om het recht van eenieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit, daarvan ingevolge artikel 161 Sv aangifte te doen. In eerste instantie laat het wettelijk kader geen ruimte voor de bovenstaande visie van de verbalisant, dat u de mogelijkheid daartoe wordt ontnomen. Immers, op grond van artikel 163 Sv geschiedt de aangifte van eenig strafbaar feit ‘mondeling of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien.’

Nu artikel 268 Sr het doen van een lasterlijke aanklacht strafbaar stelt, moet ten allen tijde ten minste zijn vast te stellen door welke verdachte in dat geval, de vermeend lasterlijke aanklacht is gedaan. Alleen al uit die bepaling kan dus worden opgemaakt dat, wanneer een gemachtigde aangifte doet ex art. 163 Sv namens een ander, deze aangifte niet automatisch als zijn eigen aangifte kan worden beschouwd. Immers, dan zou men als gemachtigde nimmer aangifte kunnen doen jegens een andere persoon, zonder daarbij zelf het risico te lopen te worden vervolgd voor het doen van een lasterlijke aanklacht (Vgl. HR 7 december 1938, NJ 1938, 92).

Maar bovenal is de kwestie uitvoerig door de Minister van Justitie uiteengezet bij brief van 25 januari 2010 (Beantwoording Kamervragen over de handelwijze van de politie, in het bijzonder politie Brabant-Noord m.b.t. aangifte van strafbare – kenmerk: 5636952/09). Ik verwijs dan ook kortheidshalve naar dit document.

Mocht de politie uw aangifte niet willen opnemen, dan raad ik u aan om daarover schriftelijk een klacht in te dienen en daarbij te vermelden dat deze op grond van art. 9:20 lid 1 Awb door u wordt gedaan. De bovenstaande informatie kunt u daarin gewoon overnemen. Het zou mij werkelijk verbazen indien u dan niet alsnog in de gelegenheid zou worden gesteld om aangifte te doen: de politie is verplicht om uw aangifte op te nemen!

Heel veel sterkte gewenst!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB