Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 03-05-16 14:59:33

bartels
Gebruikers
Geregistreerd: 03-05-16
Posts: 1

wanneer plagiaat foodconcept?

Hallo iedereen,

Op werk ben ik bezig met een foodconcept. Het wordt een store-in-store waarin vers bereide producten zullen worden verkocht.
Het gehele concept (productrange en bereiding) en naam lijken erg op een bestaand concept in het Verre Oosten.

Hoe riskant is dit?

Alvast dank voor de respons.

Offline

#2 18-05-16 08:54:55

Nadia
Gebruikers
Geregistreerd: 19-01-16
Posts: 15

Re: wanneer plagiaat foodconcept?

Goedemorgen,

Het is lastig om in te schatten hoe riskant het is. Dit hangt er in grote mate van af hoe bekend het bedrijf in het verre oosten is, hoe groot het concept is, of zij ooit van plan zijn om hun naam ook in Europa bekend te maken etc.

Op zich zegt de wet, Art. 5 Handelsnaamwet het volgende:
“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Het is dus in mijn ogen zeker verstandig om een eigen en zelfbedachte naam te gebruiken.

Bij het concept ligt het echter anders. Je kan volgens de octrooiwet alleen unieke werken beschermen. Bij een schilderij is dat makkelijker dan bij een concept. Dit concept moet namelijk niet als abstract gekwalificeerd worden. Bv: Een Aziatisch restaurant.
Gebruikt u echter bv recepten die uw oosterse “concurrent” heeft uitgevonden en beschermd, dan kan dat wederom voor problemen zorgen. Is het daarentegen een nationaal gerecht van een land dan zal het niet mogelijk zijn om dat te laten beschermen.

Bovendien heeft een eigen concept en een eigen naam voordelen als het lukt om er succes mee te boeken wink

Groetjes,

Nadia

Offline

#3 27-07-16 17:36:33

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: wanneer plagiaat foodconcept?

In beginsel zou een bepaald recept auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Zie bijvoorbeeld dit arrest: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … 006:AU8940

“Het stelde voorop de vraag of het parfum Trésor in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, waartoe het onderzocht (a) of sprake is van een werk dat naar zijn aard voor die bescherming in aanmerking komt, alsmede (b) of het werk een oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Met betrekking tot vraag (a) overwoog het dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de reukstof (de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt) en de (door het reukzintuig waarneembare) geur en verstond het de stellingen van Lancôme aldus dat zij de bescherming inroept voor de (zich in de parfumflesjes bevindende) reukstof (rov. 4.11.1). Het hof oordeelde dat de vraag of een enkele geur als werk in de zin van de Auteurswet kan gelden geen bespreking behoefde, nu Lancôme de auteursrechtelijke bescherming niet inroept voor de enkele geur van haar product (rov. 4.11.2) en dat aldus datgene waarvoor Lancôme die bescherming inroept niet alleen zintuiglijk waarneembaar is, maar ook voldoende concreet, stabiel en objectief vaststelbaar om als werk in de zin van de Auteurswet te kunnen worden beschouwd (rov. 4.11.3-4.11.4). Aangaande vraag (b) overwoog het hof dat hetgeen Lancôme ter onderbouwing van haar desbetreffende stelling heeft gesteld - kort gezegd: dat het parfum het resultaat is geweest van een creatief proces dat tot een specifieke combinatie van bestanddelen heeft geleid; dat daarbij is gestreefd naar een opvallend en uniek parfum; dat het een combinatie is van nader omschreven geuren en dat het vanwege zijn geur bij zijn introductie al direct bijzonder populair was - door Kecofa niet (voldoende) is betwist en in beginsel het oordeel rechtvaardigt dat het parfum in voldoende mate de vereiste oorspronkelijkheid vertoont (rov. 4.12.1-4.12.2). Naar aanleiding van het verweer van Kecofa tegen het gestelde oorspronkelijk karakter overwoog het hof nog dat voor auteursrechtelijke bescherming niet is vereist dat het werk in objectieve zin nieuw is, doch slechts dat het vanuit de maker beschouwd oorspronkelijk is, en dat het bestaan van een eerder, vergelijkbaar werk alleen dan afbreuk doet aan de oorspronkelijkheid van het latere werk als sprake is van ontlening. Dat daarvan sprake is moet worden gesteld en bewezen door degene tegen wie de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (rov. 4.12.3-4.12.4). Het hof oordeelde dat de enkele omstandigheid dat een parfum wat betreft een aantal algemeen omschreven kenmerken zou passen binnen een bepaalde stijl of traditie, onvoldoende is om te besluiten dat het niet oorspronkelijk is, hetgeen daarom ook geldt voor de stelling van Kecofa dat het parfum Trésor 'vergelijkbaar' is met een ouder parfum. De stelling van Kecofa dat het parfum Trésor een bewerking is van het parfum 'Eternity' van Calvin Klein achtte het hof onvoldoende onderbouwd, tegen de achtergrond van hetgeen Lancôme had gesteld met betrekking tot het ontwikkelingsproces en het oorspronkelijk karakter van het parfum Trésor (rov. 4.12.5). Dit alles leidde het hof tot de conclusie dat het parfum Trésor kan worden aangemerkt als werk in de zin van de Auteurswet (rov. 4.13).

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;”

Hoewel het hier ging om een parfum, valt niet in te zien waarom dit niet bij een bepaald gerecht tevens het geval zou kunnen zijn.

Met betrekking tot een heel concept, is dat wellicht anders. Dan moet het concreet worden uitgewerkt en het geheel auteursrechtelijk beschermd zijn (vgl. HR 29 november 2002, NJ 2003, 17). Je zou het kunnen vergelijken met een bos bloemen. Stel dat je je concept als geheel ziet als een bos bloemen. Elke afzonderlijke bloem (tenzij als recept afzonderlijk beschermd) valt niet te beschermen, maar op het moment dat al die verschillende elementen bij elkaar een bos bloemen vormen, dan zou de creatie daartoe mogelijk beschermd kunnen worden.

Voor het ontstaan van het auteursrecht is vereist dat het werk ‘een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’ (HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Romme/Van Dale).)

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB