Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 31-07-15 09:24:02

martin
Gebruikers
Geregistreerd: 31-07-15
Posts: 1

Bijstandsverplichtingen terwijl aanvraag nog niet is afgehandeld

Ik heb een maand geleden bijstand aangevraagd en deze aanvraag is nog in behandeling. Toch wordt ik al verplicht om deel te nemen aan een sollicitatietraining die een maand duurt. Ik vind dit vreemd omdat ik nog geen bevestiging heb ontvangen waarin staat dat ik de uitkering krijg.  Bij de gemeente zeggen ze dat werk voor alles gaat en ik toch er naar toe moet, ondanks dat ik nog geen bevestiging heb ontvangen. Mag dit zomaar?

Offline

#2 08-10-15 19:27:26

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Bijstandsverplichtingen terwijl aanvraag nog niet is afgehandeld

Hoi Martin,

Dat is idd waar de wet (de Participatiewet) vanuit gaat. Artikel 9 bepaalt:

Artikel 9. Verplichtingen

    1. De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is, vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, verplicht:

        a. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden, waaronder begrepen registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

        b. gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling, alsmede mee te werken aan een onderzoek naar zijn mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a;

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/

Zoals je kunt lezen in lid 1 aanhef en onder b ben je vanaf het moment van melding verplicht om 'gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening'. Daarmee wordt het college van B&W bedoeld (Burgemeester en wethouders) die formeel hierover besluiten. En met een 'voorziening' wordt ook een sollicitatietraining bedoeld...

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB