Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 07-08-15 09:12:28

yobo123
Gebruikers
Geregistreerd: 04-03-15
Posts: 4

Wet flexibel werken

Hallo,

Ik wil graag bij mijn werkgever het verzoek neerleggen om thuis te mogen werken. Ik werk bij een gemeente als systeembeheerder en we bieden onze diensten in een "soort van Cloud" omgeving aan waarbij thuiswerken dus mogelijk is. Mondeling heeft hij al meerdere malen aangegeven dat hij niet van het thuiswerken is, en dat hij dan niet kan controleren of we onze werkzaamheden dan wel uitvoeren. Dat laatste lijkt me overigens een kwestie van vertrouwen...
Ik heb een vaste aanstelling en mag dit verzoek dus indien. Ik beargumenteer waarom dit volgens mij een positieve invloed heeft.
Ik heb al redelijk wat argumenten verzameld. Als ik onderstaande aanlever, kan de werkgever dan alsnog weigeren met de melding: ik ben niet van het thuiswerken?

Voordelen:
-    Betere en ruimere inzetbaarheid, tussen 07.00 en 19.00 op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van nationale feest- en verlofdagen.
-    Geen reistijd of minder verlies aan arbeidstijd door te laat komen. (in mijn geval 2,5 uur per dag)
-    Verlaging ziekteverzuim, waar een werknemer zich normaal mogelijk ziek zou melden kan het na twee uur toch zo zijn dat het wat afgezakt is en waardoor er toch nog 6 productieve uren zijn. Daarnaast kunnen de werkzaamheden ook verplaatst worden naar andere momenten waardoor ziekteverzuim nog verder verminderd wordt.
-    Besparen op reiskosten. (ik krijg geen reiskosten en zou hiermee zo'n 525 euro pm besparen)
-    Zorgtaken beter uitvoerbaar (kind naar school / kdv brengen)
-    Efficienter/slimmer werken (eigen invulling stimuleert o.a. creativiteit)
-    Verhoogde productiviteit door o.a. het niet meer vastzitten aan standaard tijden.
-    Creert meer mogelijkheden om naast werk ook een sportieve invulling op te zoeken met gezondere medewerkers als gevolg en daardoor minder uitval.
-    Minder miliue belastend, daardoor gunstige invloed op imago.

Persoonlijke voordelen:
-    Verhoging productiviteit
-    Verhoging motivatie
-    Meer verantwoordelijkheid
-    Minimaal 5 uur per week minder reistijd woon-werk verkeer.
-    Zorgtaken beter uitvoerbaar.
-    Minder reiskosten.
-    Verhuisplannen kunnen in de ijskast.
Belemmeringen
Er zijn behalve dat ik niet direct middels een VPN en VOIP toestel op het netwerk zit geen belemmeringen. Het werk is bij uitstek geschikt voor thuiswerken, zeker aangezien we al in een cloud omgeving werken maar dan op locatie. Dit is mogelijk middels een aparte modem die ik eventueel zelf wel wil kopen.
Wat is er nog nodig:
-    Afspraken over thuiswerken vastleggen (dagelijks log bijvoorbeeld)
-    Vastleggen hoe de behaalde resultaten meetbaar zijn en wat de gevolgen zijn bij het niet naleven van de afspraken.

Offline

#2 09-10-15 10:17:02

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Wet flexibel werken

Je geeft aan dat je bij de gemeente werkt, dus ik neem aan als ambtenaar? Ik denk dat het bestuursorgaan (de gemeente) hier dan beoordelingsruimte heeft, zoals blijkt uit deze uitspraak:

7.2. De president van de Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 12 oktober 1995 (LJN: ZB1584) uitgesproken dat een afspraak over thuiswerken op den duur niet gevrijwaard is van wijziging. Een wijziging mag niet in strijd zijn met het geschreven of ongeschreven recht.

7.3. Zoals in 2.1. reeds is vermeld, is bij aanstelling van eiseres onder meer afgesproken dat na de reorganisatie de afspraak over thuiswerken opnieuw zou worden bezien. Daarnaast is door de aanvraag van eiseres van 26 augustus 2011 in zoverre sprake van een andere situatie dat eiseres hiermee beoogde, mede door aanspraak te maken op haar overigens toekomende rechten, haar aanwezigheid op de werkvloer voor een langere periode te (blijven) verkorten tot drie dagen.

Nu verweerder bij de indiensttreding een voorbehoud had gemaakt wat betreft het thuiswerken en nu de omstandigheden zijn gewijzigd, was verweerder naar het oordeel van de rechtbank niet gehouden om wederom in te stemmen met minimaal vier uren telewerken. De algemene toezegging van verweerder dat bij de reorganisatie bestaande rechten in beginsel worden behouden, leidt niet tot een ander oordeel.

Eiseres heeft gewezen op de gang van zaken bij de aanvraag van een directe collega. Deze werkte reeds een dag thuis en wilde een tweede dag telewerken. De aanvraag werd afgewezen, maar hij behield de eerste toestemming voor een dag thuiswerken. De rechtbank overweegt dat verweerder ook bij deze collega het uitgangspunt heeft gehanteerd dat hij minimaal vier dagen per week op de werkvloer diende te zijn. Aan dit uitgangspunt werd voldaan bij handhaving van de oudere afspraak over thuiswerken. Er is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake van een ongelijke behandeling. Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … 012:BY8757

In die zaak ging het om het later wijzigen van een afspraak omtrent thuiswerk. In jouw geval is er zelfs nog niet een dergelijke afspraak, dus afdwingen lijkt me dan nog lastiger helaas.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB