Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 25-08-15 09:20:13

MVD
Gebruikers
Geregistreerd: 25-08-15
Posts: 1

Mag iemand ongevraagd een foto van mij maken in het openbaar vervoer?

Vraagje,

Vanochtend toen ik in de bus zat onderweg naar mijn werk betrapte ik de meneer die schuin voor mij zat er op dat hij stiekem een foto/video van mij probeerde te maken met zijn telefoon.
Hij kreeg al gauw door dat ik hem in de gaten had en verliet bij de eerste de beste halte direct de bus.

Toch voel ik me hier niet helemaal prettig bij en vraag ik me af of dit zomaar mag en of zo'n handeling niet strafbaar is.
Ik heb geen flauw idee wat hij hiermee van plan is, misschien wel niets maar ik wil het gewoon liever niet hebben.

Ik wil graag weten hoe dit wettelijk geregeld is zodat ik meneer hier de volgende keer op aan kan spreken, en ook weet dat ik in mijn recht sta.

Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.

Alvast bedankt!

Offline

#2 09-10-15 11:54:38

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Mag iemand ongevraagd een foto van mij maken in het openbaar vervoer?

Het zou kunnen zijn dat hierover iets is bepaald in de vervoersvoorwaarden die de betreffende man met het kopen van een kaartje zal hebben geaccepteerd. Dan zou de vervoerder hem op 'toerekenbare tekortkoming' kunnen aanspreken. Maar in dat geval zou je zelf hier niet veel tegen kunnen doen omdat jij met de betreffende man geen vervoersovereenkomst hebt.

Een andere mogelijkheid zou natuurlijk kunnen zijn dat het strafbaar is. De wet kent hiervoor een regeling, namelijk artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht:

Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, gebruik makende van een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, van een persoon, aanwezig op een voor het publiek toegankelijke plaats, wederrechtelijk een afbeelding vervaardigt.

Daarbij moet het dus gaan om een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, ofwel een verborgen camera, die is aangebracht en dus niet in de hand wordt gehouden! Als voorbeeld kan deze uitspraak ook dienen:


4.3.2.2. Heimelijk gemaakte foto

Door de raadsman is bepleit, onder verwijzing naar zijn pleitnotities, dat de aangeefster van het onder 2 ten laste gelegde de betrokken dader heimelijk met haar mobiele telefoon heeft gefotografeerd in het café [café 1] aan de [straat 3] te Amsterdam. Het heimelijk fotograferen van iemand op een voor publiek toegankelijke plaats behelst een overtreding van artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank overweegt omtrent dit verweer het volgende. Uit de verklaring van aangever [aangever 2] blijkt dat hij met zijn vrouw, aangeefster [vrouw van aangever 2], en een man genaamd [naam 1] in een café aan een tafel hebben gezeten en dat zij hebben gesproken over het verkopen van juwelen. Aangevers hebben van te voren met elkaar afgesproken dat met de telefoon van [vrouw van aangever 2] een foto van [naam 1] zou worden gemaakt, voor het geval als het fout zou gaan.

Artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt.

Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, gebruik makende van een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, van een persoon, aanwezig op een voor het publiek toegankelijke plaats, wederrechtelijk een afbeelding vervaardigt.

De strekking van deze strafbaarstelling is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer tegen inbreuken daarop als gevolg van het gebruik van verborgen camera’s. De materiële norm richt zich primair tot de eigenaar van in dit geval het café en niet tot een klant van het café die een foto maakt van een andere klant in het café.

De rechtbank verwerpt derhalve dit verweer, nu, voor zover al een norm is geschonden door aangeefster, deze norm niet strekt tot bescherming van het belang waar de verdediging zich op beroept. Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … :2015:1930

Conclusie is dus dat het misschien niet netjes is om te doen, maar het lijkt mij niet strafbaar. Wellicht dat het door de vervoerder is verboden en dat het dus ten hoogste een toerekenbare tekortkoming zou kunnen opleveren (wanprestatie).

NB: dat betekent trouwens niet dat de man deze foto's ook bijvoorbeeld op internet zou mogen zetten of op een andere manier zou mogen openbaren. Dat zou een inbreuk kunnen opleveren op het portretrecht.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB