Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 27-07-15 15:19:40

Juke451
Gebruikers
Geregistreerd: 27-07-15
Posts: 1

Testament tbv langstlevende

Mijn moeder is overleden. Zij heeft een testament ten behoeve van de langstlevende.
Mijn vader is echter al overleden.
We zijn met 3 kinderen, dus 3 erfgenamen.
Is er nu een verklaring van erfrecht nodig of niet?
Ik ga er namelijk van uit dat het Testament van mijn moeder zijn geldigheid heeft verloren op het moment dat mijn vader overleed.
Klopt dit?
Moet ik nu wel of geen verklaring van erfrecht laten opstellen ivm het testament?
met vriendelijke dank,

Offline

#2 08-10-15 19:15:52

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Testament tbv langstlevende

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:
a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard
b. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3
c. dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1
d. dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden of
e. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.

Voordat de notaris een dergelijke verklaring kan afgeven dient hij te onderzoeken of er een testament is en welke erfgenamen er zijn. Hij moet daartoe het Centraal Testamenten Register te ’s-Gravenhage en de Gemeentelijke Basis Administratie controleren. Als op die manier is vastgesteld wie de erfgenamen zijn, zal de notaris het verzoeken om te laten weten of zij de nalatenschap hebben aanvaard (zie: Van Mourik & Van Mourik, ‘Mijn eigen haard.nl: wat elke huiseigenaar moet weten’, p. 192). Vervolgens kan in de verklaring voor erfrecht dus worden vermeld dat “het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen.”

Of een verklaring van erfrecht nodig is, wordt verder ook op deze pagina van de overheid verder uitgelegd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe … deze-nodig

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB