Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 16-02-15 22:06:05

anneke
Gebruikers
Geregistreerd: 16-02-15
Posts: 1

IVA - WIA: heb ik nu recht op een ontslagvergoeding?

Ik ga volgende maand een uitkering ontvangen van de IVA (WIA),na twee jaar ziektewet,nu krijg ik ontslag,kan ik nog aanspraak maken op ontslagvergoeding ,en zo ja heeft dat invloed op de hoogte van de uitkering? Ik ben 23jaar in dienst bij het bedrijf,en heb altijd parttime gewerkt.

Offline

#2 16-02-15 22:41:48

Johannes
Gebruikers
Geregistreerd: 13-02-15
Posts: 18

Re: IVA - WIA: heb ik nu recht op een ontslagvergoeding?

Nadat je 104 weken (twee jaar) arbeidsongeschikt bent geweest hoeft je werkgever geen loon meer door te betalen. Dat zou anders kunnen zijn indien je werkgever een loonsanctie is opgelegd. Dat is het geval als de werkgever naar het oordeel van de UWV niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van je als zieke werknemer. Maar ik lees daarover niets in je vraag, dus ik ga ervan uit dat je werkgever het loon binnenkort dus niet meer hoeft door te betalen.

Overigens: je schrijft dat je twee jaar in de 'ziektewet' hebt gezeten, maar ik neem aan dat je werkgever je gedurende die twee jaar het loon heeft doorbetaald (70% van je laatste salaris)? Dit wordt in de volksmond nog vaak 'ziektewet' genoemd, maar dat is het eigenlijk niet. Als je toch echt daadwerkelijk een uitkering hebt gekregen op grond van de ziektewet (waarbij je werkgever dus niet je loon zou hebben doorbetaald) dan is de situatie anders.

Na 104 weken hoeft de werkgever het loon dus niet meer door te betalen. Dan kan worden gekeken naar het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of eventueel naar het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een andere passende functie.

Je geeft aan dat je werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. In dat geval zal (naar verwacht mag worden) worden gevraagd om een 'ontslagvergunning' bij de UWV. Als die wordt verleend, dan kan je werkgever de arbeidsovereenkomst vervolgens beëindigen. Of je daarbij aanspraak kunt maken op een 'ontslagvergoeding' hangt af van verschillende factoren. Het komt er op aan of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is. Daarmee wordt bedoeld dat de gevolgen van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor je te ernstig zijn, in verhouding met het belang van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zo overwoog het Gerechtshof in Den Haag bijvoorbeeld:

'Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in verband met de omstandigheid dat de werknemer gedurende een periode van 104 weken arbeidsongeschikt is, is op zichzelf niet kennelijk onredelijk, ook niet als de werkgever geen vergoeding aanbiedt. De werkgever heeft een te respecteren belang bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst die door het niet meer verrichten van arbeid door de werknemer inhoudsloos is geworden. De arbeidsongeschiktheid komt in haar gevolgen (ontslag) in beginsel voor rekening en risico van de werknemer, zodat de C factor 0 is. Dat kan anders zijn, als sprake is van bijkomende factoren, bijvoorbeeld als er een verband is tussen arbeid(somstandigheden) en ziekte of de werkgever tekort is geschoten in zijn re-integratieverplichtingen, zoals bedoeld in artikel 7:658a BW.'
Zie: (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien … 008:BF8136)

Dan je tweede vraag, of een eventuele ontslagvergoeding van invloed is op de hoogte van een IVA-uitkering: De IVA-uitkering wordt geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Artikel 52 Wet WIA bepaalt dat inkomsten in mindering worden gebracht op de IVA-uitkering (70% van deze inkomsten wordt in mindering gebracht). Het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten bepaalt verder dat ook als inkomen wordt gezien al hetgeen dat uit een vroegere dienstbetrekking als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt genoten.

Sterkte en vooral ook beterschap!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB