Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 25-01-16 13:28:29

Johndee
Gebruikers
Geregistreerd: 25-01-16
Posts: 1

Leidt onvoorwaardelijke betalingstoezegging tot betalingsverplichting

Een manager van een onderneming doet aan een particulier een onvoorwaardelijke betalingstoezegging, dus zonder enig voorbehoud. In de daarop volgende 7 maanden hebben diverse  contacten/correspondentie inzake dit dossier plaatsgevonden. De betalingstoezegging had dus diverse malen onder de aandacht kunnen cq moeten komen. Nimmer wordt deze toezegging ingetrokken of genuanceerd. Aangetoond kan worden dat het e.e.a. te wijten valt aan een falende interne organisatie. Eerst na een aangetekende aanmaning wordt bekend gemaakt dat de manager een intern protocol had genegeerd en dat de onvoorwaardelijke toezegging niet verstuurd had mogen worden.
Was het protocol wel gevolgd dan zouden bepaalde voorwaarden gelden.  Achteraf blijkt dat niet (door de particulier) aan een voorwaarde voldaan was. Op grond daarvan stelt de onderneming de onvoorwaardelijke toezegging buiten werking en weigert men uit te betalen. Dit ondanks de erkenning dat er fout en slordig gehandeld is.

Onze stelling is dat  fouten te wijten aan een falende interne organisatie voor rekening van die organisatie komen.

De vraag is:
Leidt een onvoorwaardelijke betalingstoezegging tot een afdwingbare betalingsverplichting ?

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB