Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 15-02-16 21:31:44

vercolm
Gebruikers
Geregistreerd: 15-02-16
Posts: 1

Beslaglegging bankrekening

Beste mensen,

Ik heb een vraag over mijn situatie en ik hoop dat jullie mij helpen.
Kk ben ondernemer en 2 jaar geleden hebben wij een vloer gestort bij een klant. De vloer scheurt nu en de klant wil dat ik iets hiermee ga doen. Omdat het heel moeilijk was te bepalen wat de reden is dat de vloer scheurt, heeft de klant een afspraak gemaakt met de vloeren specialist/ technisch adviseur. Hij heeft op 26 januari de vloer bekeken, ik was er niet bij. Ik heb verder niks gehoord van de klant, ik weet ook niet wat de uitslag is van de onderzoek. Vandaag heb ik ontdekt dat er beslag is gelegd op mijn rekening in opdracht van de klant (door de deurwaarder). Ik weet dat de vrouw van de klant bij het bedrijf werkt dat opdracht heeft gegeven om beslag te leggen.  Het hele bedrag dat op mijn rekening stond is geblokkeerd.
Ik zou willen weten of dat terecht is.

Groeten

Coleman

Offline

#2 06-05-16 11:13:36

Nadia
Gebruikers
Geregistreerd: 19-01-16
Posts: 15

Re: Beslaglegging bankrekening

Goedemorgen Colen,
Wat een vervelende situatie.

Een deurwaarder kan niet zo maar beslag leggen op uw bankrekening.
Zulke procedures moeten altijd via een rechter. Deze uitspraak zou u als schuldenaar ook moeten ontvangen.

Het kan zijn, dat het in uw geval gaat om een conservatoir beslaglegging. Dat houdt in, dat er aan de voorzieningsrechter verlof werd gevraagd om beslag te leggen nog voordat de procedure bij de rechtbank begint (Art. 700 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Reden hiervoor zijn, om de schuldenaar te dwingen om te betalen of meer zekerheid dat geld niet alsnog snel uitgegeven wordt om zo betaling te voorkomen.
Uiteindelijk zult u altijd bericht ontvangen over de beslaglegging en hierin uitleg over de verdere gang van zaken.

Succes,

Met vriendelijke groeten,

Nadia

Offline

#3 27-07-16 18:04:41

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Beslaglegging bankrekening

Lastig dat beslag! Over de vraag hoe het zit met de vloer zelf nog een (eventuele) aanvulling:

Artikel 7:17 BW bepaalt dat een  afgeleverde zaak(een vloer) aan de overeenkomst moet beantwoorden. Op grond van de overeenkomst mag de koper verwachten dat een zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Indien de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt en voorts herstel daarvan onmogelijk is dan wel de verkoper niet binnen een redelijke termijn de zaak heeft hersteld, dan heeft de koper ingevolge artikel 7:22 BW 1) de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, of 2) de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Daarnaast geldt ingevolge artikel 7:24 BW dat indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, de koper recht heeft op schadevergoeding overeenkomstig de afdelingen 9 en 10 van Titel 1 van Boek 6 BW.

Afhankelijk van het antwoord op de vraag of de geleverde vloer (in niet geringe mate) niet aan de overeenkomst beantwoordt (of de vloer de eigenschappen bezat die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan cliënte de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen), ontstaat aldus het recht om de prijs evenredig te verminderen, dan wel om de overeenkomst te ontbinden. Bij beoordeling van deze vraag geldt als uitgangspunt dat ingevolge artikel 7:18 lid 2 BW in geval van een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering van de zaak en installatie daarvan openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich hiertegen verzet.

Ik hoop dat het inmiddels goed is afgelopen?

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB