mr. G. P. Smit

Mr. G. P. Smit is voorzitter en oprichter van Stichting NuRecht (zie:Geschiedenis NuRecht) en tevens werkzaam als jurist bij Juriscon. Hij is afgestudeerd in de Rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) aan de Open Universiteit.Als goed jurist maak je niet het verschil door de wet uit je hoofd te leren: het gaat erom hoe je de wet uitlegt en dat aan de rechter voordraagt, in het belang van je cliënt.
Van het grootste belang is dat je zelfs de kleinste dingen niet over het hoofd ziet. Zo ontdekte ik onlangs een fout in de wet, heb daarop de Tweede Kamer aangeschreven en Minister Blok heeft inmiddels laten weten: “De wet zal worden hersteld!”. Kennelijk had zowel de Eerste – als de Tweede Kamer dit over het hoofd gezien...


Wetenschappelijke publicaties

  • G.P. Smit, 'Matiging van de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 lid 1 BW', Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) 2013-6/7, p. 17-21.
  • G.P. Smit, 'Toetsing van de aanvangshuurprijs bij hospitaverhuur' Huurrecht in de praktijk (HIP) 2013-1, p. 20-23.
  • G.P. Smit, De civiele boete voor niet-tijdige betaling van loon. De reikwijdte van de wettelijke loonsverhoging van artikel 7:625 BW (Juncto Reeks nr. 85), Tilburg: Celsus Juridische Uitgeverij 2012, 216 p.
    Hier te bestellen

Gepubliceerde jurisprudentie


Specialisaties

De specialisatie van mr. Smit is met name het civiele recht (ook wel het privaatrecht of burgerlijk recht). Dat is een zeer breed terrein: van ondernemingsrecht tot arbeidsrecht, huurrecht tot consumentenrecht, erfrecht tot intellectueel eigendomsrecht etc. Kortom: alles wat het recht regelt tussen burgers (en ook bedrijven) onderling. Daarnaast staat hij regelmatig cliënten bij in het bestuursrecht op zeer uiteenlopende gebieden.