Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Arbeidsrecht » Ontslag genomen - slechte afhandeling - CAO wonen » 21-01-16 17:22:08

Nvdgeest
Reacties: 0

Geacht heer/mevrouw,

Vorig jaar heeft mijn partner besloten naar Hong Kong te vertrekken voor een nieuwe uitdaging. Na een paar maanden heb ik besloten haar achterna te reizen. Ik heb daarom ontslag genomen bij mijn werkgever.

Mijn werkgever vroeg mij of ik nog drie maanden door wilde werken omdat dit beter uitkwam voor het bedrijf. Ik ben hier akkoord mee gegaan. We hebben toen de afspraak gemaakt dat ik al mijn vakantiedagen en overuren opneem, zodat ik de maanden na mijn ontslag nog gewoon werkzaam ben binnen het bedrijf, en inkomsten heb. Mijn werkgever gaf toen zelfs nog aan dat ik extra uren op zaterdag kon maken zodat ik meer overuren kon maken. In totaal heb ik iets van 57 vakantiedagen over en 25 dagen aan overuren. Deze afspraak heb ik ook op papier staan.

Nu ben ik afgelopen december dus vertrokken. In de week van mijn vertrek heb ik een aantal maal aangegeven dat ik graag nogmaals alles wilde doorspreken (aantal vakantiedagen, aantal overuren, hoe gaan we het aanpakken etc). hier was echter steeds geen tijd voor.

Nu heb ik afgelopen week contact met mijn ex werkgever gehad en nu blijkt dat ze mij hebben uitgeschreven in december. Ze hebben al mijn dagen laten uitbetalen en willen dit gespreid in januari en februari overmaken naar mij. Ik betaal nu een gigantisch bedrag aan de belastingdienst. In totaal gaat het over meer dan 3000 euro wat ik mis loop.

Nu mijn vragen:
Wat kan ik in deze situatie doen?
Welke verplichtingen moet mijn werkgever nakomen?
Heb ik het recht om mijn vakantiedagen op te nemen?
Is mijn werkgever dan verplicht hierover gewoon vakantie geld te betalen + extra vakantie dagen uit te geven?
Mijn reiskosten krijg ik ook niet uitbetaald. Normaal gesproken krijgen we dit wel in de vakantie. Daarnaast gebruikte mijn werkgever dit feit tijdens de contractonderhandelingen dat hierdoor de reiskosten iets lager zijn omdat wij tijdens de vakantiedagen gewoon betaald krijgen.

Zoals u snapt vindt ik de gehele gang van zaken uiterst onvriendelijk worden. Vooral ook omdat ik zo netjes ben geweest om langer voor hen door te werken. Kunt u mij hierin adviseren wat ik het best kan doen?

Met vriendelijke groet,

Niels

Forum footer

Powered by FluxBB