Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Uitkering » Aow met vriendin in Peru » 12-02-15 23:21:26

Jose
Reacties: 1

Ik heb een probleem. Ik ben geboren in Spanje.
Ik heb op het ogenblik een normaal relatie met mijn familie (een
zuster) in Spanje, maar geen economisch verbindingen of eigendomen daar.
In de jaaren 60 heb ik een opleiding in Nedelend gevolgd, ik ben naamelijk aan de kweekschool voor leraren.

Ik woon ik in Peru sinds een jaar of achtien. Met tussenpauzen in Spanje.  Door een aantal redenen (voornamelijk de huidige internationale economisch crisis), heb ik nijn werk verloren een in een ernstig financiel situatie terecht gekomen. Vorig jaar, heb ik tevergeefs, werk in Nederland geprobeerd te vinden. Ik had vroeger een verbinding met de gemeente Den Haag. Nu niet meer. Daardoor, kon ik nergens een huisvestig vinden. Zonder een vaste adres kon ik ook geen werk krijgen...maar zonder werk kon ik geen onderdak huuren... 
hierdoor ben ik nog dieper in een vicieus afdraai gezaaken, erg gefrustreed geworden, en had geen ander keuze dan naar Peru terug te komen, waar mijn huidige situatie erder slechter dan better geworden is.  Al ben ik officieel getrouwd, woon ik niet meer bij mijn familie. Ik heb een studerend dochter van 14 jaar dat ik probeer te steunen maar niet altijd lukt (zij heeft ook de Nederlandse nationaliteit). Vandag de dag, ben ik afhankelijk van een paar vrienden die mij helpen, maar dat is niet lang meer houdbaar. Kortom, Ik ben mooi tussen wal en schip gevallen.

Mijn AOW is nog de enig (sober) financiel uitzich, dat ik in augustus dit jaar in Spanje aangevraagd heb.
Dat proces, kwam op gang en vervolgens hebben ze met Nederland bepaald wat mijn maandelijks pensioen zou zijn.
Uit Spanje kreeg ik de fantastisch bedrag van 173 euros. Uit Nederland, 347 euros, in een totaal van 520 euros.
Bij de formulierinvulling van mijn proces, heb ik (terecht) geinformeerd dat ik  getrouwd ben, zonder overigens te weten dat ik recht op een partnerstoeslag had.
'HAD', maar alleen als ik in Europa zou woonen.
Aangezien Ik terug naar Peru kwam, is dat recht vervallen. Erger nog. Nu ben ik ook nog beschuldig van 'oplichterij', want, gedurend zes maanden, hebben ze  dit partnerstoeslag mij toegegeven en ik heb het zoals nu blijkt, onterecht ontvangen, zonder dat ik de Nederlandse Sociale Dienst hierover geinformeerd heb.... Ik was pertinent niet bewust dat dit toeslag in mijn uitkering bewerkt was, daarom vind  de manier waardoor ik door een ambtenaar van de Sociale Verzekering behandeld werd,zeer ongelukig. Het ging over 65 euros per maand. Als over 65 miljoenen ging,  had ik waarschijnlijk een eerbidig behandeling gekregen.

Het resultaat is dat in de komende maanden, de volgend items getrokken zullen worden uit mijn bescheiden pensioengeld:
a) de partnerstoeslag
b) de terugvordering van zes maaden partnerstoeslag,
c) een boete voor de onterecht krijgen van de partnerstoeslag.
De uiteindelijk maandelijks bedraag van mijn pensioen zal dan rond 400 euros worden, waarvan de helft naar mijn dochter´s studie gaat. Van 200 euros per maand moet ik dan leven.  Dat is minder dan de minimumloon in een land waar de grootste deel van de bevolking met zwaar armoe te kampen krijgt.

De ene mislukt trekt de ander en mijn scheidings proces is inmiddels begonen. Aangezien de kritisch situatie waar ik me nu bevind, rest voor mij geen ander mogelijkheid dan naar Nederland (weer terug) te gaan en werkelijk daar blijven, ondanks allerlei problemen dat ik ongetwijfel als 'expatriate' tegen zou komen. Waarschijnlijk zou het eenvoudiger kunnen worden als ik  bijvoorbeeld  politiek asiel zou vragen….
Als ik mijn eerder poging, en consequent ervaring, in acht neem, oveweeg ik op Schiphol te landen met een baksteen in de bagage om de eerste de beste vitrine  dat ik tegen kom te vernielen. Op zo´n manier zal ik gearesteerd worden, en, (leterlijk) een vast verblijf krijgen, waarna ik dan hoopelijk in een normaal bestaan terecht zou kunnen… Laat mij duidelijk maken dan ik niet van de nederlandse samenleving wil profiteren. Ik ben nog niet dood en zal zodra ik een verblijfplaats kan regellen, zou ik ongetwijfel het een of ander 'zestig plus baan' zien te vinden.

Nadat ik u een overzich gaaf van de situatie waar ik me nu bevind, wil ik twee fundamemteel vraagen stellen:
1 -  Zolang ik in Nederland zou blijven, waar ik werk zou regellen om mijn pensioen bij te vullen en mijzelf bevoegen tot stand te houden, wat voor hulp van de Sociale Dienst  kan ik als NEDERLANDSE BURGER, verwachten ?
2 - Een ander kwestie is de straf dat ik kreeg voor de onterecht vangen van de partnerstoeslag, waar ik niet mee eens ben, en wel door de volgende reden:
  - Bij de pensioen aanvraag heb ik de formulier betrefen mijn partner en expartner, netjes ingevuld. Daar staat in GEEN LETTER vermeld dat mijn partner een extra toeslag (via mijn pensioen) zou krijgen.
  - De eerst uitbetaling van mijn pensioen was in December 2014 en ik ben pas twee weken geleden door mijn bank over deze uitbetaling geoinformeerd. Ik wist niet eens HOEWEL ik zou krijgen, laat staan dat ik dat de hele bedraag tegen iets onregelmatigs kon verifieren.
  - Ik wordt van de Nederlanse Sociale Dienst beschuldigd van in Peru te woonnen zonder dat ik ze geinformeerd heb.  Het maag wel zo zijn, maar in Spanje heb ik ook een oficiele wooning. Dat is opzich niet onwetelijk (dacht ik).
Om verder moeilijkhede te voorkomen, heb ik ze voorgesteld om deze vervloekte partnerstoeslag definitief af te schrappen. Als ik geen recht op heb, leg ik me bij neer. De malafide beschuldiging (en dus de
boete) acepteer ik niet.
Ik hoop een antwoord van iemand zo spoedig mogelijk te krijgen.
Sorry voor mijn schrijfouten.

Forum footer

Powered by FluxBB