Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Rechtenforum: Alle andere onderwerpen » Erfenisvakdag juni 2015; Charitas, erven en schenken in de 21e eeuw » 22-05-15 11:34:51

Braven
Reacties: 1

Ook dit jaar organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation in samenwerking met Maklu-Uitgevers de Erfenisvakdag. Twee keer per jaar wordt de Erfenisvakdag georganiseerd. De eerst volgende Erfenisvakdag vindt plaats op 23 juni 2015. Het thema van deze dag is Charitas, erven en schenken in de 21e eeuw. Met het organiseren van deze Erfenisvakdagen hoopt de Stichting Nalatenschapsmediation een groep mensen uit het vak samen te brengen en aandacht te schenken aan mediation. Mediation wordt namelijk steeds vaker ingezet als middel bij de afwikkeling van nalatenschappen.        

Vakgebied
De groep vakmensen bestaat onder andere uit notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, rechters, executeurs, collaborative practitioners en andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van erfrecht, nalatenschappen en het voorkomen van problemen rondom nalatenschappen.

Nalaten aan maatschappelijke organisaties   
Bij het overlijden laten lang niet alle mensen hun vermogen na aan de nabestaanden. Steeds vaker laten mensen hun vermogen na aan een charitatieve instelling (maatschappelijke organisatie).  Dit kan voor conflicten zorgen bij de nabestaanden. Zij vinden namelijk dat zij recht hebben op het vermogen in plaats van de maatschappelijke organisatie. Hierbij kan mediation een grote rol spelen. Een mediator kan de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen leiden en eventuele verdere conflicten tussen de familieleden en andere betrokkene voorkomen. Niet alleen bij nalatenschappen aan maatschappelijke organisaties is ontstaan er vaak conflicten. Ook bij nalatenschappen aan familieleden ontstaan steeds vaker conflicten. Mediation is een goed middel om de conflicten gezamenlijk op een zo positief mogelijke manier op te lossen. Tevens kan mediation eventuele conflicten voorkomen door vooraf duidelijke afspraken te maken die in ieders belang zijn en de wensen van de overledene nastreeft.

Legal mediation
Een legal mediator is een jurist die een kwestie zoals bovengenoemde in een juridisch kader plaatsen. Legal mediation is een manier om gezamenlijk op een positieve manier een conflict op te lossen. Hiermee kan de gang naar de rechter bespaard blijven. De mediator begeleidt de onderhandelingen en streeft ernaar om samen tot een oplossing te komen die voor alle betrokkenen uitkomst biedt. Tevens kan een mediator een goed contract opstellen, waar ook andere partijen zoals een notaris mee kan werken zoals in geval van een echtscheiding waarbij een woning verdeeld moet worden. Wat van essentieel belang is bij legal mediation is het behoud van relaties. Na afhandeling van het conflict moeten de betrokkenen nog wel met elkaar overweg kunnen. Vooral bij conflicten tussen familieleden is hier sprake van.

Hoe denken jullie over legal mediation?

Forum footer

Powered by FluxBB