Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Consumentenrecht » Wie moet van feiten het bewijs leveren bij de rechter? » 27-05-15 21:07:49

Jeroen Brekkers
Reacties: 1

Geachte,

In 2009 hebben we als consument een woning gekocht met een collectief energieopwekkingsysteem (verwarmingssysteem). Zogenaamd Warmte Koude Opslag systeem. In de verkoopbrochure is opgenomen dat de woning wordt verwarmt met duurzame energie. Hiervoor is een fietspad ingericht met een warmtecollector. Deze vangt zomers de warmte uit het zonlicht op waarna deze warmte in de bodem wordt bewaard om in de winter te worden opgepompt. Zo wordt de woning verwarmt met 75% warmte uit de bodem en 25% uit elektra (warmtepomp). Er komt dus geen aardgas aan te pas.
Voor deze duurzame energie warmte/koude (consumentenkoop art: 7:5 lid 5 BW) wordt 100-120% meer vastrecht betaald dan een woning die traditioneel wordt gestookt op aardgas.

In 2013 meldt de energie-exploitant dat door grove ontwerpfouten de asfaltcollector niet meer wordt gebruikt. Ze geven aan te onderzoeken naar een technische oplossing het systeem te laten functioneren, maar deze maatregelen blijven uit.
Ze blijven onduidelijk om aan te geven waar de warmte nu vandaan komt. Voor ons zijn zeker redenen om aan te nemen dat de 75/25 verhouding niet wordt behaald.
De energiemaatschappij wil dus ook niet aangeven of de installatie nog steeds voldoet aan het uitgangspunt zoals beschreven in de verkoopbrochure. Overwogen wordt om een weg naar de rechter in te stappen.

Maar, hoe moeten wij nu aantonen dat de installatie niet voldoet aan de mededelingen uit de verkoopbrochure. De energiemaatschappij wil alleen kwijt dat ze het fietspad niet meer gebruiken (oorspronkelijk de primaire bron voor de winning van zonnewarmte), maar dat ze nog steeds duurzame energie leveren (verhouding/herkomst???).

Vraag: Nu het energieopwekkingsysteem niet functioneert op de manier als in de verkoopbrochure is medegedeeld, moet de energie-exploitant dan niet aantonen dat het aangeboden alternatief nog steeds aan de verwachtingen voldoet, of moeten wij dit bij een rechter aantonen?

Wanneer u hier antwoord op weet zou ik het enorm op prijs stellen wanneer dit wordt vergezeld met herleidbare wetsartikelen of jurisprudentie.

Forum footer

Powered by FluxBB