Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Privaatrecht (rest) » Mag ik nu wel verhuren of niet? » 28-10-15 20:18:21

sjako
Reacties: 1

Hallo allemaal. Ik ben afspirant koper van een woning en kreeg de concept koopovereenkomst incl. bijlagen per mail toegestuurd.

Bij deze bijlagen zit een oudere leveringsakte waarin diverse bindende voorwaarden zijn opgenomen zoals eftdienstbaarheden en kwalitatieve bedingen.
Bij deze laatste is een beding opgenomen dat zo juridisch gespeld is, dat ik het niet begrijp.
zie onderstaande;

C. KWALITATIEVE VERPLICHTING -------------------------------------------------------
1. Verkoper legt bij deze de verplichting op aan Koper, welke verplichting moet
worden beschouwd als zijnde een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel
6:252 Burgerlijk Wetboek en als zodanig door Koper bij deze wordt aanvaard: -

- om nimmer het Verkochte te gebruiken voor kamerverhuur alsmede als een
pension of hotel en te dulden dat het Verkochte uitsluitend mag worden
gebruikt als woonhuis voor de eigenaar casu quo de gebruiker en zijn
gezin; ------------------------------------------------------------------------------------
                                 ____________________________

Het gaat me om het laatste  "en te dulden dat.......enz."
Wil dit zeggen dat ik bij aankoop het in de toekomst nooit mag verhuren en er
alleen zelf mag wonen, of mag ik een andere gebruiker  (huurder) het als woonhuis
laten gebruiken?

Alvast bedankt voor de reactie. Sjako.

Forum footer

Powered by FluxBB