Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 28-10-15 20:18:21

sjako
Gebruikers
Geregistreerd: 28-10-15
Posts: 1

Mag ik nu wel verhuren of niet?

Hallo allemaal. Ik ben afspirant koper van een woning en kreeg de concept koopovereenkomst incl. bijlagen per mail toegestuurd.

Bij deze bijlagen zit een oudere leveringsakte waarin diverse bindende voorwaarden zijn opgenomen zoals eftdienstbaarheden en kwalitatieve bedingen.
Bij deze laatste is een beding opgenomen dat zo juridisch gespeld is, dat ik het niet begrijp.
zie onderstaande;

C. KWALITATIEVE VERPLICHTING -------------------------------------------------------
1. Verkoper legt bij deze de verplichting op aan Koper, welke verplichting moet
worden beschouwd als zijnde een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel
6:252 Burgerlijk Wetboek en als zodanig door Koper bij deze wordt aanvaard: -

- om nimmer het Verkochte te gebruiken voor kamerverhuur alsmede als een
pension of hotel en te dulden dat het Verkochte uitsluitend mag worden
gebruikt als woonhuis voor de eigenaar casu quo de gebruiker en zijn
gezin; ------------------------------------------------------------------------------------
                                 ____________________________

Het gaat me om het laatste  "en te dulden dat.......enz."
Wil dit zeggen dat ik bij aankoop het in de toekomst nooit mag verhuren en er
alleen zelf mag wonen, of mag ik een andere gebruiker  (huurder) het als woonhuis
laten gebruiken?

Alvast bedankt voor de reactie. Sjako.

Offline

#2 01-02-16 13:33:54

Nadia
Gebruikers
Geregistreerd: 19-01-16
Posts: 15

Re: Mag ik nu wel verhuren of niet?

Goedemiddag Sjako,

Ik zal het gedeelte waarover u vragen heeft proberen toe te lichten:

“om nimmer het Verkochte te gebruiken voor kamerverhuur alsmede als een
pension of hotel en te dulden dat het Verkochte uitsluitend mag worden
gebruikt als woonhuis voor de eigenaar casu quo de gebruiker en zijn
gezin.”

Volgens Art. 6:252 BW kan een verkoper van een registergoed een kwalitatieve verplichting zowel op de eigenaar als ook op de gebruiker leggen.. Gebruikers in de zin van art. 6:262 BW zijn huurders, vruchtgebruikers, erfpachters etc.

De kwalitatieve verplichting in uw contract houdt in dat u het appartement niet op de volgende manieren mag verhuren:
-    Kamerverhuur
-    Pension
-    Hotel

Dat betekent dat u niet zelf in mag wonen en daarnaast delen van het appartement mag verhuren. Bijvoorbeeld een lege kamer aan een student verhuren.

“... te dulden dat het Verkochte uitsluitend mag worden gebruikt als woonhuis voor de eigenaar casu quo de gebruiker en zijn gezin.”

Dit houdt in, dat u het appartement wel mag verhuren (gebruikers kunnen o.a. huurders zijn) MAAR, dat ook deze huurder aan de kwalitatieve verplichting is gebonden, namelijk om het appartement zelf (mogelijk met gezin) te bewonen en het wederom niet mag gebruiken als pension, als hotel of kamers verhuren.

Dit soort kwalitatieve verplichtingen worden in contracten opgenomen om vanaf het begin te voorkomen dat registergoederen  anders worden gebruikt dan bedoelt. Er zijn redelijk veel uitspraken te vinden waarbij appartementen/woonhuizen als hotel/pension etc. worden gebruikt, bijvoorbeeld LJN: BZ3659. Om dit te voorkomen stond de wetgever de verkoper toe om passieve verplichtingen te mogen op leggen, namelijk een "dulden" of "niet doen". Actieve verplichtingen, een "doen", mogen trouwens niet worden opgelegd.

Veel succes.

Met vriendelijke groet,

Nadia

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB