Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 07-11-15 11:45:50

payroller
Gebruikers
Geregistreerd: 07-11-15
Posts: 1

Transitievergoeding

Hoi allemaal,

Onlangs is mijn payroll-overeenkomst (fulltime) voor bepaalde tijd afgelopen. Vervolgens heb ik aansluitend een uitzendcontract gekregen.

Nu staat in art. 7:673 BW het volgende:

1. De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en:

    a. de arbeidsovereenkomst: [...]
        3° na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; [...]

Geldt de uitzendovereenkomst nu als een opvolgende arbeidsovereenkomst in de zin van dit artikel? Zo niet, dan zou er als gevolg van het beëindigen van de payrollovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd zijn, lijkt mij?

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB