Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 07-11-15 14:49:08

Ramaker51
Gebruikers
Geregistreerd: 07-11-15
Posts: 1

overlast overhangende takken

Ik heb overlast van overhangende eikenboomtakken en omdat de grond in gebruik is als paardenwei, zijn de afgevallen eikels en bladeren een gevaar voor onze paarden(giftig). Mijn buurman wil wel een beetje snoeien, maar hij wil niet alle takken welke overhangen verwijderen. Wat is mijn recht?

Offline

#2 21-01-16 09:21:18

Nadia
Gebruikers
Geregistreerd: 19-01-16
Posts: 15

Re: overlast overhangende takken

Goedemorgen Ramaker,

Wat een vervelende en ook gevaarlijke situatie voor uw paarden.

Uw recht is terug te vinden in het Nederlandse privaatrecht. Ik zal in het kort toelichten wat uw recht is en wat hiervoor mogelijke beperkingen  zijn:

De hoofdregel is te vinden onder Art. 5:42 Burgerlijk Wetboek, namelijk dat bomen op 2 meter afstand van de grenslijn moeten zijn.

Hierbij zijn er echter uitzonderingen van toepassing waar rekening mee gehouden moet worden:

1.    “[...]tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten.”
Dit betekend specifiek dat u rekening moet houden met de gemeentelijke verordening, het APV. De gemeente is bevoegd om van de 2 meter-regel af te wijken.


2.    Art. 5:42 lid 3 BW:
“De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.”

Houdt u  hiermee rekening.

U vraag betreft specifiek overhangende takken die voor overlast zorgen. Ook dit kunt u in de wet terugvinden:

Art. 5:44 Burgerlijk Wetboek geeft aan wat uw rechten en beperkingen zijn:
“Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen.”

Dit betekend niet dat u morgen uit het niets de takken mag gaan verwijderen, want ook hier zijn beperkingen van toepassing:
“[...] ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf [...]”
Van belang is hier dat u uw buurman laat weten dat u overlast ervaart. Het beste kunt u dit doen a.d.h.v. een schriftelijke aanmaning zodat u zondig bewijs hebt dat u uw buurman op de hoogte van de ervaren overlast hebt gesteld.
In de brief zou ik u adviseren om ook duidelijk aan te geven om welke boom het gaat, de soort overlast overlast en hoezo volgens u de takken moeten verwijderd worden.
Vanaf het moment dat uw buurman deze aanmaning krijgt moet u hem een “redelijke” termijn geven om de takken te verwijderen. Volgens de parlementaire geschiedenis is dit bij grote bomen 6 weken.

Verder en zeker belangrijk mag u uw recht om de takken zelf te verwijderen niet misbruiken. Dat betekend dat u ervoor moet zorgen dat de takken op een dusdanige manier geknipt worden dat de boom geen schade lijdt, bv daardoor dood gaat. U zult dan namelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade.

Een tweede mogelijkheid die u heeft is het om een rechter te verzoeken om uw buurman te verplichten om de takken te verwijderen. Deze stap geeft echter geen garantie dat uw verzoek toegewezen wordt, maar zal in de uitspraak van de rechter bepaald worden en deze zou ook in uw nadeel kunnen zijn.

De eerste stap die ik u op dit moment zou adviseren is om uw buurman schriftelijk aan te manen om de takken alsnog te verwijderen. Wellicht is dat al een goede oplossing.

Veel succes toegewenst.

Groeten,

Nadia

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB