Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 24-04-15 16:47:32

Dirk
Gebruikers
Geregistreerd: 24-04-15
Posts: 3

Koopovereenkomst buiten de verkoopruimte

Ik word opgelicht door een leverancier van keukens/badkamers.
In het kort, Ik ben in hun winkel geweest en heb mij georiënteerd voor een badkamer en keuken .
Op het eind van het gesprek waren er erg veel twijfels en dat heb ik kenbaar gemaakt. De prijs was redelijk maar ik had er geen goed gevoel bij. De verkoper bleef doorgaan en vroeg waar twijfel je over. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik geen beslissing wou nemen voordat een aannemer van hun bedrijf bij mij ter plaatse zou komen om te bevestigen dat het allemaal binnen het budget zou kunnen.
De verkoper ging weg om de aannemer te bellen. Hij kwam terug en vertelde mij dat de aannemer volledig op hem vertrouwde en als hij bij mij thuis zou komen en een akkoord gaf dat het 100% zeker was.
Ik ben naar huis gereden en een uur later is hij bij mij thuis gekomen. Hier is het verkoop gesprek verder gegaan en zijn er nog wat aanpassingen besproken. De prijs bleef hetzelfde.
In overleg met mijn man heb ik getekend. De volgende dag heb ik de koop overeenkomst beter bekeken. Omdat het met de hand geschreven was was het behoorlijk onduidelijk maar ik schrok me toch dood. Van wat er in de winkel besproken was stond nu ineens niet meer op de bon. Van alles was veranderd, goedkoper gemaakt, zelf meerdere meters boven kasten die er niet meer op stonden maar die wel besproken waren en zelfs een 3D tekening van was gemaakt ( die hij nooit heeft opgestuurd ).
Omdat ik thuis getekend heb was ik in de veronderstelling dat ik 14 dagen bedenktijd had dus heb ik een brief gestuurd binnen 5 dagen dat ik wou ontbinden. De leverancier wil hier niets van weten en dreigt nu met een incasso bureau omdat hij 30% annuleringskosten van mij wil.
De wet van verkoop buiten de verkoopruimte is aangescherpt per mei 2014. Er staat duidelijk alle overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte. De leverancier gooit het nu op een mondelinge overeenkomst die ik zogenaamd heb gesloten, ik weet zeker dat hier geen sprake van is.
Wie kan mij hier in adviseren?

Offline

#2 25-04-15 15:20:10

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Koopovereenkomst buiten de verkoopruimte

Zoals ik het zie is hier inderdaad het herroepingsrecht van toepassing. Door de wetgever is hierover opgemerkt:

“Het toepassingsgebied van de richtlijn ziet op alle overeenkomsten die tussen handelaren en consumenten zijn gesloten a) op afstand b) buiten verkoopruimten en c) overeenkomsten anders dan op afstand en buiten verkoopruimten gesloten. Meer concreet zien de regels op consumenteninformatie voor verkoop in de winkel, op afstand (via o.a. internet en telefoon) en buiten verkoopruimten (o.a. colportage). Daarnaast worden er voor verkoop op afstand en buiten verkoopruimten regels gesteld over het herroepingsrecht (bedenktijd voor de consument) en – bij alle overeenkomsten – over de wijze waarop een zaak wordt geleverd en het moment waarop het risico voor beschadiging en verlies van de betrokken zaak overgaat van de handelaar op de consument. De richtlijn sluit een aantal specifieke overeenkomsten uit van haar werkingssfeer. Het gaat daarbij met name om overeenkomsten betreffende sociale dienstverlening en gezondheidszorg, gokactiviteiten, financiële diensten, pakketreizen, passagiervervoersdiensten, onroerende zaken en overeenkomsten die een notariële tussenkomst vereisen (artikel 3). […]

Ten derde is de termijn waarbinnen, ingeval van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, een beroep gedaan kan worden op het herroepingsrecht (de bedenktermijn) verlengd naar 14 kalenderdagen en kent de richtlijn duidelijke regels over de uitoefening van het herroepingsrecht en de gevolgen hiervan.” (Kamerstukken II, 33520, nr. 2. P. 1 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl … 20-3.html).

Verder is overwogen:

“In vergelijking met de definitie van de oude colportagerichtlijn is «overeenkomst buiten de verkoopruimte» uitgebreider. Niet langer is de bescherming beperkt tot overeenkomsten die bij de consument aan huis, op diens werkplek of tijdens een verkoopexcursie worden gesloten. Onder het nieuwe begrip vallen in beginsel alle overeenkomsten die buiten de verkoopruimte van de handelaar zijn gesloten. De ratio achter een specifieke regeling voor overeenkomsten die in de beschreven situaties buiten de verkoopruimte tot stand komen, ligt volgens de richtlijn in de mogelijkheid dat de consument daar door de handelaar wordt verrast of onder druk wordt gezet (overweging 21 van de richtlijn).
De richtlijn omschrijft vier verschillende situaties die onder het begrip «overeenkomst buiten de verkoopruimte» vallen. Deze zijn in het voorgestelde onderdeel f samengevoegd tot drie nieuwe subonderdelen. Volgens de toelichtende overwegingen is bij een verkoopsituatie buiten de winkelruimte niet van belang wie het initiatief neemt voor de overeenkomst. Wel is van belang of er bij het contact tussen handelaar en consument buiten de verkoopruimte verplichtingen voor partijen ontstaan en of de consument, als op een later moment een overeenkomst wordt gesloten, voldoende tijd heeft gehad over het aanbod van de handelaar na te denken (overweging 21 van de richtlijn). Gelet op de bedoeling van de richtlijn om bij overeenkomsten buiten de verkoopruimte de consument te beschermen tegen verrassingselementen en mogelijke psychologische druk, zal de consument voldoende tijd moeten krijgen om een bewuste, weloverwogen, keuze te maken.” (Kamerstukken II, 33520, nr. 2. P. 17 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl … 20-3.html).

Wat echter wel van belang zou kunnen zijn is het volgende dat de wetgever heeft overwogen:
“Niet elk bezoek van de handelaar bij de consument zal per definitie leiden tot een overeenkomst buiten de verkoopruimte. Het enkele feit dat de handelaar bij een consument thuis is, bijvoorbeeld om de maten op te nemen voor een raming van de kosten, is volgens overweging 21 van de richtlijn op zich onvoldoende om aan te nemen dat het gaat om een overeenkomst buiten de verkoopruimte.” (Kamerstukken II, 33520, nr. 2. P. 17-18 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl … 20-3.html).
U geeft namelijk aan dat de verkoper bij u thuis is geweest na het gesprek in de verkoopruimte. Dat er een mondelinge verkoopovereenkomst zou zijn ontstaan ontkent u en dan zou de verkoper dit moeten aantonen (bijvoorbeeld met getuigen of een bandopname).

Ik denk dat het verstandig is om uw vraag even aan NuRecht voor te leggen, want 30% van de aanschafprijs van een keuken is al snel een hoop geld. Ik zou in zo’n geval in elk geval een juridisch advies inwinnen. Dat lijkt me goedkoper dan deze 30% annuleringskosten.

Offline

#3 27-04-15 10:16:21

Dirk
Gebruikers
Geregistreerd: 24-04-15
Posts: 3

Re: Koopovereenkomst buiten de verkoopruimte

Dank u wel voor de tijd die u in het antwoord heeft gestoken. Ik heb ook contact gehad met Consuwijzer, de website van de ACM. Die zijn heel stellig dat ik kan ontbinden.
De grondslag voor ontbinding is het gemanipuleer op de koopovereenkomst. Volgens mij valt dit onder dwaling, misleiding. In ieder geval onder oneerlijke handels praktijken.
Ik zal hier zeker vermelden hoe het afloopt. Nogmaal dank u wel.

Offline

#4 27-04-15 10:25:30

Dirk
Gebruikers
Geregistreerd: 24-04-15
Posts: 3

Re: Koopovereenkomst buiten de verkoopruimte

Nog een toevoeging:
De verkoper heeft mij gebeld nadat ik mijn verzoek tot ontbinding heb verstuurd. Hij heeft zelfs zijn verontschuldig aangeboden omdat hij mij niet op de hoogte had gesteld van mijn bedenk termijn. ( helaas geen opname van ).
Ik heb daarna hem gebeld en hij geeft toe dat ik in de verkoop ruimte duidelijk meerdere keren heb gezegd dat ik pas akkoord ga thuis met een aannemer ter plekke aanwezig.
Hier heb ik een bandopname van. Ook dat hij toegeeft dat er andere apparaten en afmetingen op de koopovereenkomst staan. Hij zegt doodleuk dat is mijn werkwijze. Ik had alles achteraf wel aangepast. Waarom zou je artikel nummers opzoeken en op de bon plaatsen om achteraf dit aan te passen ? Waarom 1.40 m boven kast vermelden op de bon terwijl 3.80 m was besproken?
Roepen dat hij het achteraf zou veranderen klinkt niet goed. Mijn vertrouwen in dit bedrijf is volledig verdwenen.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB