Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 12-02-15 23:34:01

Steven
Gebruikers
Geregistreerd: 12-02-15
Posts: 1

omgevingsvergunning hotel

op de erfgrens van een gemeenschappelijke binnentuin die door huurders wordt gebruikt wordt een hotel gerealiseerd, d.w.z. dat in een blinde muur een groot aantal ramen worden geplaatst.
In hoeverre hebben de huurders, als individu of als groep de mogelijkheid het burenrecht aan te wenden om dit tegen te gaan? de bouw- en omgevingsvergunning is al verstrekt.

Offline

#2 13-02-15 11:39:02

Johannes
Gebruikers
Geregistreerd: 13-02-15
Posts: 18

Re: omgevingsvergunning hotel

In eerste instantie is het van belang om te weten op welke datum deze vergunning(en) zijn verstrekt. Nadat een omgevingsvergunning is verstrekt hebt u namelijk in beginsel 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de verleende vergunning (art. 6:7 Awb - in de Wabo staat geen andere termijn aangegeven) en onder zeer bijzondere omstandigheden is het zelfs niet uit te sluiten dat daarna nog bezwaar zou kunnen worden gemaakt. Maar dan moet het wel echt gaan om zeer uitzonderlijke omstandigheden (die deden zich bijvoorbeeld voor in: ABRvS 22 augustus 2012, LJN: BX5247). Het eerste wat u dus zou moeten nagaan is of deze termijn van 6 weken al voorbij is, of nog niet.

Als dat niet het geval is dan zou u zo spoedig mogelijk bezwaar moeten maken en dat desnoods 'pro forma (voor de vorm)' moeten doen, om te zorgen dat u binnen die termijn bent. Bent u een dat te laat, dan is het in 99,99% van de gevallen 'te laat'. Zo'n pro forma bezwaarschrift heeft enkel als doel om de termijn te laten verlengen, namelijk door om uitstel te vragen op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB