Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 18-06-15 15:36:47

jochem
Gebruikers
Geregistreerd: 18-06-15
Posts: 1

Vroegtijdige beeindiging arbeids contract

Hallo,

ik was voor 3 maanden werkzaam in een deta-vast constructie: Dus ik deed werkzaamheden bij bedrijf Y maar ontving mijn loon van bedrijf X. Bedrijf X was mijn eigenlijke werkgever voor 6 maanden in dit contract, met de intentie
dat na 1040 gewerkte uren (half jaar) dat ik in vaste dienst ga bij bedrijf Y. ( bedrijf Y betaalt aan bedrijf X, die pakt zijn graantje mee, en bedrijf X betaalt mijn loon uit aan mij).

Nu zouden alle collega's in bedrijf Y een tripje maken naar buitenland, waarbij er trainingen zouden zijn etc, en lekker ontspannen zou worden.
Het is een halve verplichting om mee te gaan, dus ik heb ingestemd om mee te gaan.

Nu zijn er een aantal vervelende dingen gebeurd, waardoor ik vroegtijdig mijn contract heb opgezegd (en ben niet meegegaan op reis).  Bedrijf Y wil nu de kosten van deze reis, zo'n  750,- euro op mij verhalen ( in de bijzondere bepalingen van het contract bij bedrijf Y waar ik direct/indirect ook voor heb getekend staat dat ze maximaal 1000,- op me mogen verhalen bij vroegtijdige beeindiging van contract). Nu heeft volgens mij bedrijf X de 750,- aan aan bedrijf Y betaald, en nu wilt bedrijf X deze kosten weer op mij verhalen. Echter, deze bijzondere bepalingen staan niet in mijn contract bij bedrijf X.

Ten eerste vraag ik me af of zo'n vakantie snoepreisje met training wel op mij verhaald mag worden, en ten tweede...lijkt het me sterk dat bedrijf X me mag wijzen op contractuele verplichtingen bij bedrijf Y.

Het klinkt wellicht wat ingewikkeld...maar eigenlijk heb ik dus voor 2 contracten getekend. Een voor bedrijf X, en een voor bedrijf Y. Hierbij is bedrijf Y eigenlijk klant van bedrijf X. ( is X nu eigenlijk een detacheer bedrijf?)
Ik hoop dat iemand het nog snapt, maar ik hoef hier toch niet voor te betalen? Mijn contract is trouwens al ontbonden bij bedrijf X (en ook Y lijkt me).

Groeten,
Jochem.

Laatst bewerkt door jochem (18-06-15 15:39:09)

Offline

#2 06-07-15 21:51:42

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Vroegtijdige beeindiging arbeids contract

Hoi Jochem,

Je geeft aan dat je een arbeidsovereenkomst met bedrijf X had en werkte bij bedrijf Y, zodat Y dan de inlener is? Of welke constructie is het? Het feit dat je kennelijk wel twee contracten hebt getekend maakt het lastig om er zo wat over te zeggen. Dan zou ik de contracten moeten zien en dat is op een forum niet mogelijk sad

Het Hof 's-Hertogenbosch wees al eens arrest over een clausule:

Cursussen, externe opleidingen en examens zullen door Werknemer gedurende de loopduur van de onderhavige overeenkomst volledig buiten werktijd worden gevolgd, zomede alle daaraan eventueel verbonden studie en voorbereidingen, en alle daaraan verbonden reis- en verblijfkosten vallen voor rekening van Werknemer. (ECLI:NL:GHSHE:2014:1147)

Daarin werd geoordeeld:

In beginsel moeten de omstandigheden waarvan het slagen van een verweer dat een beroep op een contractueel beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is afhankelijk is, op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv worden gesteld en bewezen door degene die dit verweer voert, in dit geval [geïntimeerde]. Het hof heeft hierboven in r.o. 7.17. en 7.18. geconstateerd dat het opleidingsbeding gedurende het dienstverband door Lioc in het nadeel van [geïntimeerde] gewijzigd is en dat [geïntimeerde] door Lioc niet in de gelegenheid is gesteld de opleidingskosten terug te verdienen, omdat Lioc de arbeidsovereenkomst niet wilde verlengen. Deze feiten staan vast en behoeven geen nader bewijs. Gelet op deze feiten en op hetgeen het hof hierboven in r.o. 7.19. heeft overwogen, is het hof (voorshands) van oordeel dat het beroep van Lioc op het opleidingsbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, tenzij Lioc tegenbewijs kan leveren door haar stellingen - zoals de stelling van Lioc dat [geïntimeerde] slecht functioneerde, dat daarom de tweede overeenkomst is aangepast en de wijziging in de tweede overeenkomst met [geïntimeerde] is besproken - ter rechtvaardiging van deze feiten aannemelijk te maken. Het hof zal Lioc in de gelegenheid stellen dit tegenbewijs te leveren.

Het zal dus heel erg afhangen van wat de inhoud van die overeenkomsten is om een antwoord te kunnen geven helaas....

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB