Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 11-05-15 18:15:58

Rechtsadvies
Gebruikers
Geregistreerd: 11-05-15
Posts: 2

Wel/geen verduistering etc

Bij iemand gaat voortdurend door voetballende mannen een bal over de schutting. De bewoner deelt mede het zat te zijn om de bal steeds direct terug te moeten geven omdat het spel dan weer direct doorgaat. Bewoner zegt tegen eigenaar van de bal dat de eigenaar de bal bij de gemeente afd. gevonden voorwerpen kan ophalen. De gaat inderdaad de volgende dag naar de gemeente. Aan welk strafbaar feit maakt de bewoner zich schuldig?

Offline

#2 11-05-15 18:17:55

Rechtsadvies
Gebruikers
Geregistreerd: 11-05-15
Posts: 2

Re: Wel/geen verduistering etc

Wie reageert?

Offline

#3 12-05-15 14:33:27

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Wel/geen verduistering etc

Een interessante vraag! Op het moment dat de buren de bal niet teruggeven of niet de mogelijkheid bieden om deze uit de tuin te halen, dan is sprake van verduistering. Artikel 321 Wetboek van Strafrecht bepaalt namelijk:

“Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

https://www.nurecht.nl/Sr.html#TweedeBo … Artikel321

Ook de toevallige aanwezigheid van een zaak bij iemand, bijvoorbeeld ten gevolge van een vergissing van een ander, kan maken dat die persoon het goed (anders dan door misdrijf) onder zich heeft, als in art. 321 Sr. Zie bijvoorbeeld HR 2 december 1958, NJ 1959, 195. De aanwezigheid kan ook ontstaan door het vinden en onder zich nemen van een onbeheerde zaak, zoals in HR 31 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6747. Of sprake is van anders dan door misdrijf onder zich hebben, hangt mede af van het opzet van de verdachte op het moment van verkrijging.

Het houderschap van het goed kan zelfs voortvloeien uit eigenmachtig en onrechtmatig optreden van de verdachte. Illustratief is hier HR 28 augustus 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BA5664. Toen verdachte zag dat Tosca, de herdershond van de buren, in zijn tuin achter de eenden en ganzen aanjoeg, heeft hij de hond vastgegrepen en opgesloten. De buurman kreeg te horen dat hij de hond pas terug zou krijgen als hij de schade zou vergoeden. Op een gegeven moment belde de verdachte de Dierenambulance met de vraag of zij de hond konden ophalen. Het Hof sprak vrij van de primair tenlastegelegde diefstal - omdat niet bewezen was dat verdachte op het moment waarop hij de hond onder zich nam, handelde met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening - maar veroordeelde wegens verduistering. De toe-eigening werd daarbij niet gezocht in het voortgezette, onrechtmatige houderschap - een retentierecht kwam de verdachte niet toe - maar in de poging zich van de hond te ontdoen door het bellen van de Dierenambulance. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep op voet van art. 81 RO (zie conclusie mr. Knigge - ECLI:NL:PHR:2011:BQ1972).

Conclusie:
Indien een bal dus in de tuin van de buren komt door spelende kinderen of mannen in dit geval, dan krijgen de buren deze bal (doorgaans) anders dan door misdrijf onder zich en zou het wederrechtelijk zijn om de bal toe te eigenen (verduistering). Dan zou dus sprake zijn van verduistering als in Artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Op het moment dat de buren de bal vervolgens naar de afdeling gevonden voorwerpen brengen, dan lijkt er geen sprake te zijn van ‘zich toeëigenen’ of verduistering, maar door de bal niet terug te geven maar te brengen naar de afdeling gevonden voorwerpen zou dit op grond van de genoemde uitspraak wel als verduistering kunnen worden aangemerkt (HR 28 augustus 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BA5664). De toeëigening kan namelijk worden gezocht in de poging zich van de bal te ontdoen door hem bij de gevonden voorwerpen te brengen. En dan is dus sprake van verduistering ex art. 321 Sr.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB