Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 09-07-15 19:13:19

Wendy1992
Gebruikers
Geregistreerd: 09-07-15
Posts: 1

Geen nieuw contract / salarisverhoging bij hogere functie

Hallo allemaal,

Ik heb een vraag over de huidige werksituatie van mijn vriend.
Hij is werkzaam in de Telecommunicatie waarbij hij showroom medewerker is en hierbij particuliere/zakelijke klanten helpt bij Telecommunicatie en verkoopt.
Sinds 1 maart is zijn leidinggevende ziek. Per 1 juli is hij uit dienst met behulp van een regeling.
Mijn vriend vervult sinds 1 maart de functie van leidinggevende. In de tijd hierna werd al steeds gezegd dat degene die ziek was niet terug zou komen, maar dat is per 1 juli definitief.

Mijn vriend heeft vandaag een gesprek gehad met zijn baas over zijn contract en salaris. Het huidige contract gaat per 27 juli over in een vast contract.
De baas geeft aan op dit moment niet op papier mijn vriend de leidinggevende functie te willen geven, maar verwacht wel dat hij de taken die hierbij horen blijft uitvoeren.
De baas zegt dat mijn vriend nog veel moet leren en daardoor t/m december het aan wil kijken en pas dan wil verder praten over het contract en het salaris.

Mijn vriend is bereid een opleiding te volgen, maar het is niet eens zeker of hij na december wel de functie met het daarbij horende salaris krijgt.
Volgens de baas is het niet mogelijk om mijn vriend een tijdelijk contract te geven voor een tijdelijke functie met tijdelijk hoger salaris. Volgens de baas kan hij mijn vriend na december als het moet niet terug zetten naar zijn oude functie/salaris.

Oftewel, mijn vriend moet een hogere functie uitvoeren met daarbij zijn oude salaris van 1 maart t/mm december.

Mag dit zo allemaal wel? Hoe is dit wettelijk geregeld? Mijn vriend hoort niet bij een Cao,  dus deze kan ik helaas niet raadplegen.

Ik hoor graag jullie reacties! Met eventueel verwijzingen naar documenten hierover.

Offline

#2 08-10-15 17:53:36

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Geen nieuw contract / salarisverhoging bij hogere functie

In de eerste plaats is het van belang om te kijken of hierover iets in de CAO is geregeld (als die van toepassing is). Verschillende CAO's kennen hiervoor een regeling als het aankomt op het tijdelijk geven van een contract, zoals bijvoorbeeld:

Cao ABN AMRO (p. 5)
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen bij:
• piekvorming in het werk;
• tijdelijke vervanging van een collega;
• een project;
• een overgangsfase bij een reorganisatie; of
• een opleidingsperiode voor een trainee.

Cao Post NL Postbezorgers (art. 9 lid 2)
De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd:
– ter vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer;
– voor het verrichten van werkzaamheden verbonden aan een tijdelijke opdracht aan de
werkgever;
– voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard en/of omvang.

Soms wordt in een CAO ook een regeling getroffen m.b.t. het salaris dat daarbij hoort, zoals bijvoorbeeld in de CAO voor Slijterijen:

Artikel 23
Plaatsvervanging
1. Indien en zolang een werknemer gedurende drie maanden of langer
een werknemer die een hogere functie vervult, vervangt, heeft hij
nadat de vervanging één maand heeft geduurd recht op een opslag
op zijn loon van tenminste 20%, met dien verstande dat zijn loon
vermeerderd met evenbedoelde opslag niet meer kan bedragen dan
het loon van degene die hij vervangt.

Het is dus allereerst verstandig om te kijken of er een CAO van toepassing is op de arbeidsovereenkomst en om te kijken of die hiervoor een regeling heeft. Is dat namelijk het geval, dan is de situatie daarmee ook meestal behoorlijk duidelijk.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB