Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 15-02-15 16:27:22

drp
Gebruikers
Geregistreerd: 15-02-15
Posts: 1

Regelgeving wonen

In kan in Zeewolde geen regels vinden en de gemeente wil ze ook niet geven wat hun onder wonen verstaan in een chalet. Ik heb een eigen woning en alles aan doctoren apotheek enz. zit in mijn Haarlem waar ik ook sta ingeschreven Betaal daar belasting. Door ziekte met een rolstoel kan ik niet in mijn woning wonen en verblijf dus tijdelijk in mijn aangepaste chalet. Dit mag niet en de handhaving ambtenaar is een pest actie gestart.

Offline

#2 15-02-15 19:57:28

MichaelK
Gebruikers
Geregistreerd: 15-02-15
Posts: 8

Re: Regelgeving wonen

Daarvoor moet worden gekeken in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld: bestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2012" van de gemeente Zeewolde:

"2.2. Aan alle in het plangebied gelegen gronden is de bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatie (R-VR)" toegekend.

Ingevolge artikel 1, lid 1.22 van de planregels wordt onder "permanente bewoning" verstaan: bewoning van een verblijf als hoofdverblijf.

Ingevolge lid 1.24 wordt onder "recreatief verblijf" verstaan: verblijf voor recreatie door bij voorkeur wisselende gezinnen of daarmee gelijkstaande personen of groepen van personen die hun vaste woon- en verblijfplaats elders hebben.

Ingevolge artikel 3, lid 3.1, onder a, zijn de voor "Recreatie - Verblijfsrecreatie (R-VR)" aangewezen gronden bestemd voor verblijfsrecreatie in de vorm van recreatief (nacht)verblijf in recreatiewoningen.

Ingevolge lid 3.4.1, onder a, mogen de voor "Recreatie - Verblijfsrecreatie (R-VR)" aangewezen gronden niet worden gebruikt voor het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning."

Zie: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/z … l?id=75848

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB