Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 13-01-16 15:07:31

joerieve
Gebruikers
Geregistreerd: 13-01-16
Posts: 1

geen contract voor onbepaalde tijd ondanks CAO

Goedendag,

Ik zit dit moment vast met een juridisch conflict met mijn werkgever.

Het begon allemaal afgelopen december, ik gaf aan bij mijn leidinggevende dat ik nog geen nieuw contract heb dit terwijl mijn contract 1 feb afloopt, hij informeerde H-R en die reageerde vervolgens niet. Op 31-12-15 krijg ik een mailtje van mijn leidinggevende. Hierin stond "Ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is: je kunt bij ons blijven, het slechte nieuws is: Je krijgt geen contract voor onbepaalde tijd, maar voor 6 maanden.".

Ik zelf was hier erg verbaasd over, omdat in het eindjaarsgesprek (in oktober)  werd duidelijk gemaakt dat de kans erg groot is dat ik een vast contract zou krijgen, zodat ik intern een opleiding kon volgen etc.

Ik vertelde dit verhaal aan een collega (4-januari) en hij adviseerde mij het cao erbij te pakken (cao ziekenhuizen)
Dit heb ik dus gedaan en hierin staat het volgende:

"
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Partijen komen, in de geest van de Wet werk en zekerheid, overeen om doorstroming te realiseren van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een vaste baan. Onder een vaste baan wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per jaar.
Hiertoe is afgesproken dat een contract voor bepaalde tijd in principe wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij normaal/goed functioneren krijgt de werknemer die tot dan toe werkzaam was op basis van een contract voor bepaalde tijd, aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per jaar aangeboden. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende functie op dat moment wordt gerekend tot de vaste formatie. Alvorens een contract voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, wordt tijdig nagegaan of het hier om vast werk gaat.
Met deze afspraken willen partijen gedurende deze cao-periode bewerkstelligen dat de verhouding tussen flexibiliteit en werkzekerheid zorgvuldig in balans wordt gebracht. Dit is gericht op een afname van het aantal ‘onzekere contracten’ (waaronder arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en nulurencontracten) zonder toename van inhuur of andere vormen van externe flexibiliteit.
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-ken … /preambule   "

Mijn leidinggevende heeft dit naar H-R gestuurd en erin gezet: "Joerie zit in een vaste formatie, en doet zijn werk goed."

H-R erkent dat dit van toepassing is. Echter negeren zij het cao met de mededeling: "Dat klopt inderdaad, maar de vaste formatie staat wel onder druk. Om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen willen we nu liever geen vaste contracten geven. " en raadde het aan dit bij de directie neer te leggen. Helaas steunt de directie H-R

dit terwijl het bedrijf wel andere bedrijven overneemt en neemt waar nodig nieuwe mensen aan. Dus in hoeverre mag je spreken over formatie die onderdruk komt te staan?

Nu kreeg ik dit vandaag te horen "De directie staat achter het besluit van H-R". Dus ik gaf aan bij mijn leidinggevende dat ik het vernieuwde contract (met een tijdsduur van 6 maanden) nog niet heb ontvangen. En werd naar H-R gestuurd. Nu beweert H-R van niks te weten over een contractverlenging, dit terwijl zij 4 weken (of 1 maand) voor het afloop van het contract een nieuw contract moeten toesturen of niet verlengen.

Nu zijn zij naar mijn inziens meerdere keren in gebreken gebleken. Maar wat kan ik hier nu aan doen? Wat zijn mijn rechten?

alvast bedankt

Laatst bewerkt door joerieve (13-01-16 15:14:15)

Offline

#2 21-01-16 13:17:42

CashkoeNL
Gebruikers
Geregistreerd: 21-01-16
Posts: 7

Re: geen contract voor onbepaalde tijd ondanks CAO

Je hebt de schriftelijke toezegging dat je contract met 6 maanden wordt verlengt, dus hier kunnen ze niet onderuit.

Verder zou ik pas eventuele verdere stappen nemen mbt een vast contract zodra je contract na deze 6 maanden niet wordt verlengt. En in de tussentijd alle mailtjes die je nu ontvangen hebt met betrekking dat jouw functie tot de vaste formatie behoort goed bewaren, zodat als ze niet verlengen je een zaak hard kan maken dat je eigenlijk al een vast contract hebt/behoort te hebben.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB