Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 17-02-15 20:47:26

an
Gebruikers
Geregistreerd: 17-02-15
Posts: 1

Pro deo advocaat

Dag, wij hebben via mediation een ouderschapsplan opgesteld en ondertekend. Daarin is oa vastgelegd dat de vader alimentatie betaald. Sinds 2 maanden wordt daar niet meer aan voldaan. Vader zegt geen geld te hebben om daar aan te voldoen. Om partij te dwingen kan men gerbuik maken door de LBIO te verzoeken. Ik begreep echter dat dit alleen door tussenkomst van de rechter kan worden afgedwongen.Via een civiele procedure. Klopt dit? en zo ja dan moeten we een advocaat inhuren en daar is geen geld voor. Is er een mogelijkheid om op de een of ander wijze gerbuik te kunnne makenvan een prodeo advocaat en hoe gaat dat is zijn werk?

Offline

#2 17-02-15 20:55:50

MichaelK
Gebruikers
Geregistreerd: 15-02-15
Posts: 8

Re: Pro deo advocaat

Op de website van het LBIO wordt aangegeven dat het inderdaad noodzakelijk is dat de alimentatieverplichting door de rechter is opgelegd en dat zij zonder een dergelijke uitspraak niet de inning van de alimentatie kunnen overnemen.

Zie: https://www.lbio.nl/alimentatie/recht-op-alimentatie

Daar wordt aangegeven:

Wanneer kunnen wij u helpen?
Het LBIO int uw alimentatie als uw betalingsplichtige ex-partner in gebreke blijft. Dat kunnen we alleen doen:
•    als de bijdrage door de rechter is vastgesteld
•    als er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig)
•    als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is
•    voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd)
•    als uw betalingsplichtige ex-partner op de hoogte is gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken
Dan uw vraag over een pro deo advocaat wanneer daarvoor de inkomsten en het vermogen niet toereikend zijn:

Indien uw inkomen of vermogen het niet toelaat om zelf een advocaat te betalen, dan hebt u wellicht recht op een toevoeging. Dan worden de kosten grotendeels door de Staat betaald. Een toevoeging is feitelijk hetzelfde als een pro deo advocaat. De naam pro deo advocaat wordt nog veel gebruikt, maar pro deo advocaten bestaan feitelijk niet meer.

Als het inkomen zodanig laag is dat iemand geen advocaat kan betalen, dan kan men onder voorwaarden een toevoeging aanvragen (pro deo advocaat). Dit kan een advocaat voor u regelen. U moet dan aangeven dat u weinig inkomen hebt en dat u op zoek bent naar een pro deo advocaat. U moet dan wel een ‘eigen bijdrage’ betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Ook hier kan deze ‘pro deo advocaat’ u over informeren. U kunt hierover meer lezen op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand, waar ook de bedragen van de eigen bijdrage zijn te vinden: http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechts … enzen.html

Afhankelijk van uw inkomen kunt u dus eventueel aanspraak maken op een toevoeging / pro deo advocaat. En als u zich via het Juridisch Loket laat doorverwijzen, dan zou in dat geval ook uw eigen bijdrage kunnen worden verminderd.

Maar als u ook niet voldoende inkomen hebt om deze ‘eigen bijdrage’ te betalen, dan kunt u daarvoor Bijzondere Bijstand aanvragen bij de gemeente. Als dat wordt toegekend, dan hoeft u dus ook de ‘eigen bijdrage’ niet te betalen. Feitelijk zou u dan een gratis pro deo advocaat hebben. Maar dat hangt af van uw inkomen en vermogen.

Als u zich niet via het Juridisch Loket laat doorverwijzen is handig om een advocaat meteen te vragen:
1) of hij ook werkt op basis van een toevoeging (pro deo advocaat), en
2) of u het eerste half uur moet betalen. Bij veel advocaten kunt u namelijk het eerste half uur zonder kosten uw zaak bespreken.

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben, dan kunt u die uiteraard ook inschakelen.

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB