Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 26-03-15 13:50:28

Rene_T
Gebruikers
Geregistreerd: 26-03-15
Posts: 1

Vordering overgedragen aan incassobureau, terecht?

Afgelopen dinsdag (24/3) heb ik een herinneringsbrief, per email, ontvangen om mijn achterstallige lease betalingen over de maanden januari, februari en maart te voldoen.

Ik heb n.a.v. bovenstaande e-mail dezelfde dag de termijn m.b.t. januari betaald.

Dezelfde dag ontvang ik tevens een e-mail van een incassobureau m.b.t. bovenstaande vordering. Betaling dient binnen 2 dagen te geschieden, anders "zijn wij genoodzaakt onherroepelijk maatregelen te nemen, welke tot terugname van het object kunnen leiden"

Mijn vragen zijn:
1) Mag de lease maatschappij op dezelfde dag dat ik hun herinnering ontvang, de vordering uit handen geven aan een incassobureau?
2) Moet de lease maatschappij niet eerst aangeven in de betalingsherinnering dat zij de vordering uit handen geven, indien ik niet binnen X dagen betaal?
3) Mag de termijn m.b.t. maart al overgedragen worden aan het incassobureau of bestaat er iets van een minimum aantal dagen voordat vordering uit handen mag worden gegeven? Normaal vind automatische incasso plaats rond de 10e van de maand.

In bovenstaande ben ik in de hoedanigheid van eenmanszaak.

Offline

#2 26-03-15 18:52:47

Johannes
Gebruikers
Geregistreerd: 13-02-15
Posts: 18

Re: Vordering overgedragen aan incassobureau, terecht?

Hoi Rene,

Ik begrijp dat je op dezelfde dag een laatste herinnering krijgt, maar ook een oproep van een incassobureau om te betalen. Erg netjes is dat niet, maar de wet geeft geen regeling over hoe dit zou moeten worden aangepakt. Wel is het zo dat een vordering doorgaans pas uit handen wordt gegeven aan een incassobureau als degene die het geld moet krijgen zelf al een paar keer heeft aangemaand. Dat is in verband met verzuim soms ook nodig (zie art. 6:81 en 6:82 BW - https://www.nurecht.nl/BW6.html#Boek6/T … Artikel81).

De wet geeft niet aan dat er 'iets moet worden aangegeven' over het 'uit handen geven' van een vordering. Doorgaans doen bedrijven dat wel om de druk wat op te voeren. Maar in dit geval lijkt het mij het beste om even contact op te nemen met het incassobureau, aan te geven dat je pas net een betalingsherinnering hebt ontvangen en dat je op dezelfde dag al een brief van hen hebt gekregen. Het lijkt erop alsof hier dingen door elkaar zijn gaan lopen.

Overigens: een incassobureau kan eigenlijk weinig meer dan u en ik. Het enige dat een dergelijk bureau vaak goed kan is mensen schrik aanjagen en ze daardoor aanzetten om snel te betalen. En incassokosten (dat zijn buitengerechtelijke kosten) kan echt niet alleen een incassobureau in rekening brengen. Ook mijn buurman, als ik hem vraag om voor mij ff een mailtje te sturen naar iemand van wie ik nog geld krijg, kan incassokosten in rekening brengen. Zou ik zelf die aanmaning sturen, dan zou ik ze doorgaans ook zelf gewoon in rekening kunnen brengen. Wel moet dan doorgaans worden gewezen op het feit dat deze kosten in rekening zullen worden gebracht indien niet binnen 14 dagen wordt betaald.

Voor de wet heten incassokosten "redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte" ofwel: kosten die je maakt om je geld te krijgen voor je eventueel naar de rechter gaat c.q. je maakt kosten om je geld alsnog te krijgen, zodat je niet naar de rechter hoeft. Over die kosten geeft artikel 6:96 lid 6 BW aan:

"De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning."

Als er nu dus kosten worden berekend en er zou daar niet op zijn gewezen en je bent een natuurlijke persoon (niet bedrijfsmatig - consument), dan is de kans groot dat die kosten nog niet verschuldigd zijn geworden. Je zegt dat je een eenmanszaak hebt. Vraag is dan of deze vordering ook daarop ziet, of dat het om een vordering daarbuiten gaat. Als het om een groot bedrag gaat, dan kan het handig zijn om ff een jurist de situatie voor te leggen of de mensen van NuRecht.

Ik zou het incassobureau even bellen dus... Succes!

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB