Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Re: Arbeidsrecht » Verrekening voorschot en minuren bij einde dienstverband. » 19-04-16 11:05:29

Uw werkgever moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Op het loon boven de beslagvrije voet mag beslag gelegd worden.

hoe hoog uw beslagvrije voet is kunt u hier: https://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet berekenen.

#2 Re: Arbeidsrecht » Studiekosten terugbetalen » 19-04-16 10:52:21

Je leest dit volkomen juist. Er is je geen vast dienstverband aangeboden dus is er geen verplichting tot terugbetaling van de studiekosten.

#3 Re: Arbeidsrecht » Werkgever weigert al jarenlang verzoek minder uren werken » 19-04-16 10:49:22

Een verzoek moet uiterlijk 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum van de urenvermindering schriftelijk worden ingediend. Verzoek kan ook enkel schriftelijk met een goede motivering worden afgewezen.

Een verzoek tot urenvermindering kan enkel worden afgewezen bij:

•Problemen in de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren. Met andere woorden: er is niemand die het werk kan overnemen
•Problemen op het gebied van de veiligheid
•Problemen met de indeling van roosters. Hiervan is sprake als er door de vermindering van uren grote moeite is om het werkrooster rond te krijgen

LET OP: Het moet gaan om ernstige problemen. Het feit dat de aanpassing van de arbeidsduur gevolgen heeft voor de organisatie of dat er wellicht wat meer planning nodig is, is niet voldoende.


Het weigeren omdat het niet wenselijk is dat de werkzaamheden versnipperen is dus geen reden om vermindering in uren af te wijzen.

#4 Re: Arbeidsrecht » wanneer en bij wie een vast contract » 21-01-16 13:34:44

Na vier jaar of maximaal zes contracten heb je een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) bij het uitzendbureau. Het uitzendbeding geldt niet langer. Als het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met jou wil beeindigen, dan gelden hiervoor de wettelijke eisen voor opzeggen via het CWI of via de kantonrechter.

#5 Re: Arbeidsrecht » Opzeg termijn contract » 21-01-16 13:30:14

Je hebt een contract van 6 maanden, waardoor er een aanzegtermijn is van 1 maand. Dit betekend dat jouw werkgever je 1 maand voor de einddatum schriftelijk moet laten weten of je contract wel of niet wordt verlengd.

Indien hier niet aan wordt voldaan heb je recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris. Bij jou is er 4 dagen te laat aangezegt en heb je dus recht op 4 dagen salaris. Hier moet je zelf om verzoeken binnen 2 maanden na de einddatum van je contract.

Het niet op tijd aanzeggen heeft geen gevolgen voor het beëindigen van het contract. Je contract eindigt dus 8 februari.

#6 Re: Arbeidsrecht » geen contract voor onbepaalde tijd ondanks CAO » 21-01-16 13:17:42

Je hebt de schriftelijke toezegging dat je contract met 6 maanden wordt verlengt, dus hier kunnen ze niet onderuit.

Verder zou ik pas eventuele verdere stappen nemen mbt een vast contract zodra je contract na deze 6 maanden niet wordt verlengt. En in de tussentijd alle mailtjes die je nu ontvangen hebt met betrekking dat jouw functie tot de vaste formatie behoort goed bewaren, zodat als ze niet verlengen je een zaak hard kan maken dat je eigenlijk al een vast contract hebt/behoort te hebben.

#7 Re: Arbeidsrecht » Thuis werken » 21-01-16 13:07:40

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/g … 01-01-2016

Vanaf 1 januari jl is de nieuwe wet flexibel werken van kracht geworden. Dit betekend dat je aan je werkgever het verzoek kan doen van aanpassing van je werkplaats, dus bijvoorbeeld thuis te gaan werken. En dat de werkgever met de werknemer in overleg moet indien hij dit verzoek afwijst. Maar het is dus geen absoluut recht op thuiswerken.

Intrekking van de thuiswerkdag is een aanpassing van jouw arbeidsvoorwaarden en dan is het afhankelijk van jouw arbeidscontract of er een bepaling is opgenomen dat jouw werkgever eenzijdig jouw arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Als in jouw contract zo’n bepaling is opgenomen, dan kan jouw werkgever een wijziging wel doorvoeren. Dat kan als zijn belang zwaarder weegt dan jouw belang om de wijziging niet door te voeren. Jouw werkgever moet echter eerst wel proberen om er met je over te praten en kijken of je ermee akkoord wilt gaan.

Forum footer

Powered by FluxBB