Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Arbeidsrecht » Wet flexibel werken » 07-08-15 09:12:28

yobo123
Reacties: 1

Hallo,

Ik wil graag bij mijn werkgever het verzoek neerleggen om thuis te mogen werken. Ik werk bij een gemeente als systeembeheerder en we bieden onze diensten in een "soort van Cloud" omgeving aan waarbij thuiswerken dus mogelijk is. Mondeling heeft hij al meerdere malen aangegeven dat hij niet van het thuiswerken is, en dat hij dan niet kan controleren of we onze werkzaamheden dan wel uitvoeren. Dat laatste lijkt me overigens een kwestie van vertrouwen...
Ik heb een vaste aanstelling en mag dit verzoek dus indien. Ik beargumenteer waarom dit volgens mij een positieve invloed heeft.
Ik heb al redelijk wat argumenten verzameld. Als ik onderstaande aanlever, kan de werkgever dan alsnog weigeren met de melding: ik ben niet van het thuiswerken?

Voordelen:
-    Betere en ruimere inzetbaarheid, tussen 07.00 en 19.00 op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van nationale feest- en verlofdagen.
-    Geen reistijd of minder verlies aan arbeidstijd door te laat komen. (in mijn geval 2,5 uur per dag)
-    Verlaging ziekteverzuim, waar een werknemer zich normaal mogelijk ziek zou melden kan het na twee uur toch zo zijn dat het wat afgezakt is en waardoor er toch nog 6 productieve uren zijn. Daarnaast kunnen de werkzaamheden ook verplaatst worden naar andere momenten waardoor ziekteverzuim nog verder verminderd wordt.
-    Besparen op reiskosten. (ik krijg geen reiskosten en zou hiermee zo'n 525 euro pm besparen)
-    Zorgtaken beter uitvoerbaar (kind naar school / kdv brengen)
-    Efficienter/slimmer werken (eigen invulling stimuleert o.a. creativiteit)
-    Verhoogde productiviteit door o.a. het niet meer vastzitten aan standaard tijden.
-    Creert meer mogelijkheden om naast werk ook een sportieve invulling op te zoeken met gezondere medewerkers als gevolg en daardoor minder uitval.
-    Minder miliue belastend, daardoor gunstige invloed op imago.

Persoonlijke voordelen:
-    Verhoging productiviteit
-    Verhoging motivatie
-    Meer verantwoordelijkheid
-    Minimaal 5 uur per week minder reistijd woon-werk verkeer.
-    Zorgtaken beter uitvoerbaar.
-    Minder reiskosten.
-    Verhuisplannen kunnen in de ijskast.
Belemmeringen
Er zijn behalve dat ik niet direct middels een VPN en VOIP toestel op het netwerk zit geen belemmeringen. Het werk is bij uitstek geschikt voor thuiswerken, zeker aangezien we al in een cloud omgeving werken maar dan op locatie. Dit is mogelijk middels een aparte modem die ik eventueel zelf wel wil kopen.
Wat is er nog nodig:
-    Afspraken over thuiswerken vastleggen (dagelijks log bijvoorbeeld)
-    Vastleggen hoe de behaalde resultaten meetbaar zijn en wat de gevolgen zijn bij het niet naleven van de afspraken.

#2 Re: Arbeidsrecht » Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef » 07-08-15 09:02:53

Het is trouwens ook goed gekomen... pas op 1 mei maar toch.

Bedankt

#3 Re: Arbeidsrecht » Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef » 06-03-15 22:10:40

Zo wat een informatie. Bedankt hiervoor, het moet haast wel goed komen

#4 Arbeidsrecht » Tijdelijk aangenomen bij wijze van proef » 04-03-15 15:11:22

yobo123
Reacties: 3

Hallo,

Ik heb een tijdelijk dienstverband (1jr) dat 1 mei afloopt.
In mijn aanstelling staat dat ik aangesteld ben bij wijze van proef.
Bij gebleken geschiktheid volgt daarna een vaste aanstelling. (gemeenteambtenaar)

We hebben onlangs een nieuwe leidinggevende gekregen en mijn aanstelling loopt bijna ten einde. Hij geeft aan er niets over te kunnen zeggen.
Ik heb niets in mijn dossier staan waarin staat dat ik niet goed functioneer, en daar ook nooit een gesprek over gehad.

Ik vraag me dan ook af in hoeverre de werkgever nog van me af kan.

Forum footer

Powered by FluxBB