Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 Re: Arbeidsrecht » Een dag loon inleveren omdat je een fout gemaakt hebt? » 03-03-16 12:26:30

Nee, dat mag in beginsel niet. Wanneer je een fout maakt ben je alleen aansprakelijk bij bewuste roekeloosheid of opzet. Hier lees je meer over dit onderwerp en de voorwaarden waaronder daar eventueel van afgeweken kan worden: http://www.arbeidsrechter.nl/werknemer- … keloosheid

Het inhouden van een dag loon hiervoor is in feite het inhouden van schadevergoeding wegens vermeende aansprakelijkheid. Anders geldt immers het principe dat je gewoon het loon moet krijgen voor het werk dat je doet. Als werkgever toch inhoudt, kun je de betaling vorderen. Dit kan de verhoudingen natuurlijk wel (verder) onder druk zetten.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Succes!

#2 Re: Arbeidsrecht » Opzeg termijn contract » 03-03-16 12:21:57

Inderdaad is er te laat aangezegd door de werkgever, heeft dat geen gevolgen voor het op zich eindigen van rechtswege, maar wel voor een vergoeding wegens te late aanzegging. Die moet je zelf claimen en bedraagt het deel dat te laat aangezegd is. De (onjuiste) datum bovenaan de brief is niet bepalend. Het gaat om het moment dat de werknemer de aanzegging schriftelijk heeft ontvangen. Hierbij ligt een bewijslast bij werkgever. Toch zou ik de enveloppe met poststempel wel bewaren, voor het geval werkgever moeilijk doet. Zie ook http://vwgnijhof.nl/nieuws/let-u-op-de-aanzegtermijn/

#3 Re: Arbeidsrecht » wanneer en bij wie een vast contract » 04-02-16 14:16:22

Zie hiervoor ook de uitzend cao ABU: http://www.abu.nl/yourpassage/CAO_Uitze … dex.html#4
of NBBU https://www.nbbu.nl/artikel/nbbu-cao-vo … dkrachten/

Met name de passages over de verschillende uitzendfases A t/m C kun je mogelijk interessant vinden.
Succes!

#4 Re: Arbeidsrecht » Transitievergoeding rechten » 12-01-16 19:33:22

Bij een beëindiging op initiatief van de werknemer is er in de basis geen recht op een transitievergoeding. Zie http://www.vaststellingsovereenkomst.in … nformatie/ onder punt 5, ontslagvergoeding. Als werkgever toch ook belang/ wens heeft om tot een beëindiging te komen dan kan je eventueel polsen wat ze bereid zijn te betalen om tot een deal te komen. Een verplichting bij werkgever is er echter niet om daaraan mee te werken.

Wanneer er sprake is van reorganisatie met een sociaal plan, dan is kan je eventueel nagaan of je in aanmerking komt voor een eventuele plaatsmakers/remplacantenregeling. Daarmee kan je je baan beschikbaar stellen aan een werknemer die anders gedwongen zou vertrekken en hiervoor financieel gestimuleerd worden.

Succes!

Forum footer

Powered by FluxBB