Juridisch Forum NuRecht - Rechtenforum

Rechtenforum: Juridisch Forum voor juridische vragen. Iedereen kan antwoord geven; de antwoorden zijn niet afkomstig van NuRecht!

Je bent niet ingelogd.

#1 12-02-15 22:06:52

Theo
Gebruikers
Geregistreerd: 12-02-15
Posts: 1

Salaris bij hogere functie

Hallo, ik heb een hogere functie gekregen op het werk met ingang van 1 maart 2012. Volgens mij zou ik daarom sobieso ook meer salaris moeten krijgen. De functie is hoger en ook belangrijker. Ik heb meer verantwoordelijkheidgevoel gekregen en moet ook aan meer mensen leiding geven. Ik heb mijn baas hier al een paar keer naar gevraagd maar hij zegt van niet. neutral Hoe kom ik er achter of er nou wel meer salaris bij hoort? En kan ik dat ook nog krijgen over de afgelopen tijd? Of is dat gedeeltelijk al verjaard?

Offline

#2 12-02-15 22:17:27

Constantijn
Gebruikers
Geregistreerd: 12-02-15
Posts: 1

Re: Salaris bij hogere functie

In beginsel is het zo dat, wanneer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan en daarbij een bepaald salaris wordt overeengekomen, u recht hebt op dit loon. Uit uw vraag maak ik op dat u al bij deze werkgever werkzaam was, maar dat u een hogere functie hebt gekregen en dat daarbij een loonsverhoging zou horen. Als dit niet juist is, dan hoor ik dit graag. Dan zou u in dat geval dus in beginsel recht hebben op betaling naar dit hogere loon. Om dit met zekerheid vast te stellen is het van belang om te kijken wat daarover in het arbeidscontract wordt aangegeven en of er een CAO op deze arbeidsovereenkomst van toepassing is. U kunt eventueel altijd het arbeidscontract als kopie naar ons opsturen, zodat wij dit voor u kunnen nagaan.

Ook als het om achterstallig loon gaat, dan kunt u in beginsel betaling verlangen van uw werkgever. Wel kan het recht om dit te vorderen verjaren, maar de termijn daarvoor is vijf jaar. Dat is hier dus nog lang niet aan de orde.

U kunt dus nagaan in uw contract of daarin is vastgesteld welk loon bij uw functie is overeengekomen, maar dit kan ook door een CAO (nader) worden voorgeschreven. Bij dat laatste is het wel van belang om vast te stellen of de CAO op deze arbeidsovereenkomst van toepassing is. Dat kan het geval zijn als dit in het contract wordt aangegeven, maar ook als de CAO algemeen verbindend is verklaard. Ook is niet uit te sluiten dat op andere gronden aanspraak kan worden gemaakt op dit hogere loon. Als blijkt dat u recht hebt op dit loon dan kunt u dus van uw werkgever verlangen dat dit wordt betaald voor de toekomst, en dus ook het achterstallige loon.

In principe is het zo dat wanneer loon (of een deel daarvan) te laat wordt betaald (meer dan 3 dagen te laat), u zelfs aanspraak zou kunnen maken op wettelijke verhoging (art. 7:625 BW). Dat kan uiteindelijk na ca. anderhalve maand oplopen tot 50% extra. Maar in de praktijk wordt dit eigenlijk alleen betaald als een probleem uiteindelijk aan de rechter wordt voorgelegd. En ook dan wordt het meestal door de rechter beperkt tot ongeveer 10%. Ook zou u aanspraak kunnen maken op rente (wettelijke rente). Het is hierbij wel heel belangrijk om te bedenken dat een verzoek tot betaling van rente en/of wettelijke verhoging door veel werkgevers kan worden ervaren alsof u ‘het onderste uit de kan’ zou willen halen. Dat kan met zich brengen dat de relatie met uw werkgever daardoor niet beter wordt, of zelfs verslechtert! Dat kan uiteraard de nodige spanningen geven. In het uiterste geval kan zelfs een situatie ontstaan dat de arbeidsrelatie daardoor zo onder druk komt te staan, dat dit uw baan in gevaar zou kunnen brengen, of het prettig werken bij deze werkgever. Dat moet u dus wel beseffen.

Mijn advies is dus om eerst na te gaan of u recht hebt op het hogere loon. Als dat zo is kunt u uw werkgever vragen om het verschil alsnog te betalen en voortaan het hogere loon te betalen. Om daarbij over het achterstallige loon ook rente en/of wettelijke verhoging te vragen is in veel gevallen misschien niet verstandig, zeker wanneer het niet om een groot bedrag gaat. Maar die keuze is aan u. Mocht uw werkgever dit op onterechte gronden weigeren, dan kunt u eventueel overwegen om dit via een jurist of advocaat (of uiteindelijk de rechter) op te eisen. Maar zover is het nu nog niet. Ook dan zou u overigens goed de nadelen daarvan moeten afwegen tegen het voordeel van dit hogere bedrag.

Offline

#3 13-02-15 11:56:30

Johannes
Gebruikers
Geregistreerd: 13-02-15
Posts: 18

Re: Salaris bij hogere functie

Offline

#4 02-06-15 07:26:05

Rechtenforum
Gebruikers
Geregistreerd: 30-03-15
Posts: 63

Re: Salaris bij hogere functie

Hoi Johannes,

Dit gaat diep in op de wettelijke verhoging en artikel 7:625 BW: wettelijke verhoging en artikel 7:625 BW

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB