Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Juridisch Loket Utrecht

Gratis juridisch advies

Wegens corona zijn alle vestigingen gesloten. U kunt een vraag stellen via internet of telefoon.Bij het Juridisch Loket Utrecht kunt u een vraag stellen tijdens het inloopspreekuur, of per e-mail, telefoon of chat. Wilt u direct een vraag stellen per e-mail? Dat kan bij NuRecht! Doorgaans krijgt u binnen een dag antwoord op uw juridische vraag. Wilt u juridisch advies? Wij geven aan hoe het juridisch zit, maar ook waarom: Klik hier voor enkele voorbeelden

Openingstijden Juridisch Loket Utrecht
  • Dinsdag: 14.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag: 09.00 - 11.00 uur
Adres Juridisch Loket Utrecht
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht

Waar vindt u het Juridisch Loket Utrecht?


Achtergrond Juridisch Loket

Het Juridisch Loket vervult een belangrijke rol bij het voorkomen dat geschillen onnodig een gerechtelijke procedure ingaan. Daarbij is belangrijk dat het juridisch loket, anders dan advocaten, geen direct belang hebben bij de uitkomst van een advies. Om die reden wordt de functie van het Juridisch Loket op verschillende wijzen gestimuleerd. [1]

Inloopspreekuur Juridisch Loket Utrecht

Aanvankelijk wilde het Juridisch Loket dat iedereen eerst telefonisch contact opneemt voor het juridische inloopspreekuur van het Juridisch Loket. Omdat dit voor sommigen lastig is, heeft het Juridisch Loket een inloopspreekuur.[2] In 2015 was er een sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket.[3] Het inloopspreekuur van het Juridisch Loket Utrecht is op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Juridisch Loket Utrecht

Het Juridisch Loket Utrecht is in de tweede helft van 2005 ontstaan. [4] Naar de stand van 15 oktober 2005 waren 29 van de 30 Juridische Loketten geopend. [5] Over het spreekuur van het Juridisch Loket zei de minister: "De ontwikkeling van het spreekuur stemt eveneens tot tevredenheid. Bleef het publiekscontact via het spreekuur aanvankelijk wat achter bij de verwachtingen, in de huidige rapportageperiode is het aantal spreekuren bij de eerste vijf loketten wederom gestegen en wel met ongeveer 15%. Een verbetering is ook opgetreden ten aanzien van de gemiddelde tijdsbesteding van het spreekuur. Op basis van de prestaties van alle loketten bedraagt zij thans 33 minuten. Hiermee ligt de gemiddelde tijdsbesteding vlakbij het verwachte gemiddelde van 35 minuten. Het aantal spreekuren van de loketten bevindt zich weliswaar nog niet op het niveau van de prognose, maar dit doet geen afbreuk aan het positieve beeld. Zoals ik in mijn vorige rapportages heb aangegeven, wordt het aantal spreekuurzaken beïnvloed door de andere publiekscontacten. Dit geldt vooral voor het aantal baliecontacten, dat ook in deze rapportageperiode is gestegen, en de kwaliteit van deze dienstverlening."[6] Voor die tijd was het Juridisch Loket bekend als het Bureau voor rechtsbijstand / Bureau voor rechtshulp. Het vroegere adres van het Juridisch Loket Utrecht was: F.C. Donderstraat 1, 3572 JA Utrecht.