Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
 • Quickscan:
 • Snel antwoord
 • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!


Juridische oplossingen

€ 59,99

* € 10,- korting mogelijk
 • Juridisch advies
 • Juridische beoordeling
 • Juridische brief
Voordelig

€ 224,99

* € 25,- korting mogelijk
 • Juridisch advies
 • Juridische beoordeling
 • Juridische brief

€ 749,99

* € 50,- korting mogelijk
 • Bindend advies
 • Burengeschillen
 • Rechterlijke uitspraak

ToelichtingGratis en voordelig

NuRecht geeft gratis juridisch advies aan iedereen met een kleine beurs, als rechtswinkel en juridisch loket. Op deze manier is het advies geheel gratis voor iedereen die een inkomen heeft dat lager is dan de bijstandsnorm. Verdien je iets meer? Tot een modaal inkomen helpen wij voordelig verder.


* Korting krijgen?

Als je je vraag voorlegt via onze Quickscan en blij bent met onze service, dan kun je korting krijgen als je een review maakt op Google. Voor een juridisch advies met juridische beoordeling krijg je dan € 10,- korting en voor een juridische brief zelfs € 25,- korting. De kosten voor een juridische brief proberen wij daarnaast altijd op de wederpartij te verhalen (art. 6:96 lid 2 sub c BW).


Inkomen op bijstandsniveau

De bijstandsnorm waar wij mee rekenen bedraagt voor een alleenstaande € 20.000 op jaarbasis als inkomen. Woon je samen of heb je een eenoudergezin, dan bedraagt deze € 30.000. Als je inkomen lager is, dan geven wij gratis juridisch advies. Ook helpen wij dan eventueel in burenrechtelijke geschillen via Snelrecht. NuRecht geeft dan een bindend juridisch advies; een rechterlijke uitspraak. Bij het indienen van de aanvraag voor Snelrecht brengen wij € 49,- in rekening. Meer hierover kun je hier lezen: Snelrecht


Inkomen tot modaal

Heb je een inkomen tot ca. modaal, dan kun je bij NuRecht terecht voor juridisch advies en juridische bijstand door een juridische brief te laten opstellen. Voor alleenstaanden gaan wij daarbij uit van een jaarinkomen van tot € 30.000 en bij samenwonenden of een eenoudergezin van € 40.000. Schematisch weergegeven:


Tabel jaarinkomen
Bijstandnorm Inkomen tot ca. modaal
Advies Brief Advies Brief
 
Alleenstaand t/m € 20.000 t/m € 20.000 t/m € 30.000 t/m € 30.000
 
Samenwonend / eenoudergezin t/m € 30.000 t/m € 30.000 t/m € 40.000 t/m € 40.000
 

Inkomen boven modaal

Heb je een hoger inkomen dan de bedragen in de tabel, dan val je buiten onze doelgroep en kunnen wij je niet verder adviseren of bijstaan. In dat geval kunnen wij je wel verwijzen voor juridische bijstand of juridisch advies.

Een verwijzing kan worden verzocht via onze Quickscan, waarbij we ook snel even kijken of een zaak kans van slagen heeft.


Waarom tot modaal?

NuRecht is een anbi-instelling: een algemeen nut beogende instelling. Het algemeen nut dat NuRecht beoogt te dienen, is onder meer om juridisch advies en rechtsbijstand toegankelijk te houden voor personen met een laag- tot modaal inkomen.

De overheid heeft zelf bepaald dat gefinancierde rechtsbijstand via het Bureau voor Rechtshulp moet worden geboden tot een modaal inkomen (Heroverweging rechtsbijstand, Kamerstukken II, 1987-1988, 20705, nr. 3.). Die inkomensgrens wordt dan ook nog steeds gebruikt door de overheid (art. 34 WRB) en ook NuRecht hanteert dezelfde grenzen: 1) inkomen op bijstandsniveau en 2) inkomen tot modaal. Wel ronden wij de bedragen gemakshalve af, bijvoorbeeld: € 39.400 naar € 40.000.


Peiljaarverlegging

Wanneer u de afgelopen tijd toevallig veel meer hebt verdiend, bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering of omdat u een zieke collega hebt vervangen, dan kunnen wij het inkomen ook vaststellen op een jaar uit het verleden.