Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

StrafrechtHet strafrecht is het geheel van rechtsregels dat bepaalt welke gedragingen binnen onze samenleving strafbaar zijn. Het strafrecht is vastgesteld in het Wetboek Van Strafrecht (afgekort: Sr): het materiele strafrecht. Op welke manier een verdachte vervolgd en bestraf kan worden in het strafrecht staat in het Wetboek van Strafvordering (afgekort: Sv): het formele strafrecht. Het formele strafrecht wordt ook wel het processuele strafrecht of het strafprocesrecht genoemd.

In vroeger tijden vochten individuen vaak hun geschillen letterlijk uit (Oog om oog, tand om tand). Geleidelijk aan is het vervolgen en berechten in het strafrecht de taak van de overheid geworden. Burgers kunnen dus niet iemand vervolgen in het strafrecht. Het vervolgen van de verdachte is als taak alleen voorbehouden aan de overheid binnen het strafrecht.

Doel van het strafrecht

Het doel van het strafrecht is vooral vergelding, generale preventie (iedereen laten weten wat strafbaar is) en speciale preventie (een dader af te schrikken om nooit meer een strafbaar feit te plegen). Het strafrecht bepaalt zo wat strafbaar is maar ook welke straf daarvoor kan worden opgelegd binnen het strafrecht. Het strafrecht behoort daarmee tot het Publiekrecht

In het strafrecht kan de verdachte als hij in verzekering is gesteld zich laten bijstaan door een advocaat. De (hulp)Officier van Justitie zorgt er in het strafrecht voor dat de verdachte een piketadvocaat krijgt toegewezen.

Strafrecht: overtreding en misdrijf

Het strafrecht maakt onderscheid tussen overtredingen (lichtere feiten) en misdrijven (zwaardere feiten). Daarnaast wordt een deel van het strafrecht door de bestuursrechter beoordeeld, namelijk het strafrecht over verkeersboetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder). Heb je een vraag over het strafrecht? Wij