Hulp nodig?

Stel hier je vraag:
  • Quickscan:
  • Snel antwoord
  • Kosten: € 4,99
Stel hier je vraag


Korte vraag, kort antwoord:
we beoordelen snel of je kans maakt.

Heb je een laag inkomen? Stuur het bewijs mee, dan helpen we voordelig - of zelfs gratis verder!

Kan ik Sinterklaas aanklagen?

Wanprestatie?

In 2007 kwam het daar haast op neer. De rekening van Sinterklaasverhuur € 1.685,82 werd niet betaald door Events Groep B.V., want er zou sprake zijn van wanprestatie. Wanprestatie door Sinterklaas dus!


Het komt dus bij de rechter, en die krijgt te horen waarom het wanprestatie zou zijn:

  • Sinterklaas was ‘erg dominant aanwezig’ geweest,
  • Een meisje moest huilen tijdens het optreden van Sinterklaas,
  • Er was afgesproken dat er niet met pepernoten zou worden gegooid, maar dat werd tóch (heel hard) gedaan,
  • Hulppieten hadden gezegd: “sexy meisjes”


Vader wordt in de zak gestopt!

Maar tot overmaat van ramp moest een vader naar voren komen en kreeg toen een jute zak over zijn hoofd!

Events Groep B.V: “Een actie die naar onze mening voor kinderen zeer ongepast is.” (zo blijkt uit de uitspraak).

Het oordeel van de rechter:

De kantonrechter is van oordeel dat de acteurs van Sinterklaas-Verhuur bij de invulling van hun rollen een ruime mate van (artistieke) vrijheid toekomt.

De grenzen van de vrijheid van de acteurs worden verder bepaald door de in acht te nemen goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en de al dan niet nader omschreven contractuele verplichting van de acteurs c.q. hun opdrachtgevers om Sinterklaas en Zwarte Piet - en niet de Kerstman - neer te zetten. Deze grenzen zijn in casu niet overschreden.

Zo staat het Sinterklaas - solidair met de kinderen en wat minder met vader en moeder - soms vrij om de kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet mogen, zoals het strooien en gooien met snoep. In dat kader past – daargelaten of de desbetreffende scène een cultureel hoogtepunt was - heel goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt.

Lees hier de hele uitspraak:

Sinterklaas in de zak
X

Rb Groningen 17 oktober 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BB7405

Instantie: Rechtbank Groningen
Datum uitspraak: 17-10-2007
Datum publicatie: 08-11-2007
Zaaknummer: 325896 CV EXPL 07-5278
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:

Bij de vertolking van de rol van Sinterklaas komt aan de acteur een ruime mate van artistieke vrijheid toe. In het kader van de onderhavige inspanningsovereenkomst zijn de grenzen van die vrijheid niet overschreden. Van een toerekenbare tekortkoming is dan ook geen sprake. Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
NJF 2007, 541
Prg. 2007, 168

Uitspraak


RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 325896 CV EXPL 07-5278

vonnis d.d. 17 oktober 2007

inzake

de vennootschap onder firma Sinterklaas-Verhuur.nl

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna te noemen Sinterklaas-Verhuur,

gemachtigde mr. L.V. Claassens, advocaat te Eindhoven,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Events Groep B.V.,

gevestigd te Leek,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

hierna te noemen Events Groep,

gemachtigde mr. J.M.E. Hamming, advocaat te Drachten.

PROCESGANG

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

- dagvaarding

- conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie

- conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie

- conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie

Partijen hebben producties overgelegd.

Vonnis is (nader) bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

In conventie en in reconventie

1. De vorderingen

1.1 Sinterklaas-Verhuur heeft in conventie gevorderd Events Groep te veroordelen om aan haar te betalen de somma van € 1.685,82, vermeerderd met de wettelijke rente, de overeengekomen administratiekosten van € 138,84 en de buitengerechtelijke kosten van € 500,00, een en ander kosten rechtens. Bij conclusie van repliek heeft Sinterklaas-Verhuur haar vordering verminderd met € 729,86.

1.2 In reconventie heeft Events Groep een verklaring voor recht gevraagd, inhoudende dat zij de overeenkomst van partijen op goede gronden, namelijk op grond van wanprestatie, gedeeltelijk buitengerechtelijk heeft ontbonden.

2. De feiten

2.1 Sinterklaas-Verhuur houdt zich bezig met het verhuren van Sinterklaas en Zwarte Pieten aan verenigingen, bedrijven, stichtingen etc.

2.2 Events Groep houdt zich bezig met het organiseren van (feestelijke) bijeenkomsten voor met name zakelijke opdrachtgevers.

2.3 In november 2006 zijn partijen overeengekomen dat Sinterklaas-Verhuur een vijftal optredens zou verzorgen voor cliënten van Events Groep. Deze optredens waren gepland voor 25 november 2006 (2x), 26 november 2006 (2x) en 2 december 2006 (1x).

2.4 Partijen zijn een prijs overeengekomen van in totaal € 1.416,65, exclusief BTW, de eerste helft te voldoen uiterlijk 24 november 2006, de tweede uiterlijk 25 december 2006. Voor het geval Events Groep de laatste termijn niet tijdig zou voldoen, stond het Sinterklaas-Verhuur vrij een bedrag van € 116,67, exclusief BTW, ter zake van administratiekosten in rekening te brengen.

2.5 Sinterklaas-Verhuur heeft de optredens van 25 november 2006 verzorgd voor respectievelijk de bedrijven Bouwfonds MAB te Delft en Ortec te Gouda, alsmede die van 26 november 2006 ten behoeve van de bedrijven Welten te Nieuwegein en Mainnovation te Dordrecht.

2.6 Bij mailbericht van 27 november 2006 heeft [....] van het bedrijf Welten het volgende aan Events Groep bericht:

Vanochtend veel positieve reacties (voor de pico bello show) ontvangen behalve van de Sint.

Niemand is hier positief over. Daarnaast had de ene hoofdpiet rare uitspraken (zoals sexy meisjes) en de andere piet gaf aan pas nieuw te zijn. Ook was de jute zak om het hoofd van een vader ook niet echt opvoedkundig. Aangezien we om professionele personen gevraagd hadden zou ik het netjes vinden als er nog iets aan de prijs van de Sint en de pieten gedaan kan worden.

2.7 Bij e-mailbericht van 26 juni 2007 heeft [....] onder meer het volgende aan Events Groep bericht:

Op 26 november 2006 hebben wij voor ongeveer 80 kinderen van onze collegas een Sinterklaasfeest in Mercure Hotel Utrecht/Nieuwegein georganiseerd. Hiervoor hebben wij de hulp ingeroepen van Events Groep B.V.

Op 26 november na de viering en op 27 november telefonisch heb ik direct contact gezocht met Dennis Ottersberg aangezien wij zeer ontevreden waren over het optreden van Sinterklaas. Dit was zeer onprofessioneel en zeker niet pedagogisch verantwoord. Hier baalden wij sterk van aangezien Events Groep B.V. richting ons had aangegeven dat zij alleen met professionele acteurs werken.

Enkele besproken voorbeelden waren onder andere:

- Wij hadden met Events Groep B.V. en met het hotel de afspraak gemaakt om niet te strooien i.v.m. de marmeren vloer zou dit de veiligheid van de kinderen niet ten goede komen. Uiteindelijk moesten de kinderen toch van de sinterklaas leren strooien, maar wel dusdanig dat ze op een gegegeven moment aangemoedigd werden om recht tegen het (kinder)publiek in zo hard mogelijk te gooien.

- Ook was er een meisje dat tijdens het optreden moest huilen bij Sinterklaas. Sinterklaas ondernam geen enkele adequate actie het kind te troosten

- Daarnaast vonden wij dat de Sinterklaas erg dominant aanwezig was, hij kwam veel te streng over en was ook vrij kort af richting de kinderen.

- Ook hebben wij ervaren dat er niet een duidelijke spanningsboog in het verhaal aanwezig was. De Sinterklaas was meer bepaalde onderdelen aan het afraffelen i.p.v. dat hij zijn gedachten richting de kinderen richtte.

- Wat wij ook niet vinden kunnen is dat de Sinterklaas en de hulppieten de woorden sexy meisjes noemen. Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het verhaal.

- Sowieso hadden wij eigen collega’s gevonden die ook als pieten verkleed mee hebben gedaan aan het Sinterklaasverhaal. Achter de schermen hebben we ook geen leuke momenten met de Sinterklaas beleefd. De collega’s werden duidelijk door de Sinterklaas genegeerd en toen wij de moeite deden met hem in contact te komen was daar weinig behoefte aan.

- Het toppunt van de middag was dat er zich een situatie voordeed waarbij een vader naar voren moest komen en een jute zak over zijn hoofd kreeg, een actie die naar onze mening voor kinderen zeer ongepast is.

2.8 Bij e-mailbericht van 26 juni 2007 heeft [....] van Ortec het volgende aan Events Groep laten weten:

De Sinterklaas was te weinig op de voorgrond, hij was erg passief en had zelden het woord. Het was net of er geen Sinterklaas aanwezig was. De Piet was erg duidelijk overheersend, terwijl dit toch de rol van de Sinterklaas zou moeten zijn.

Mochten wij een volgende keer weer zaken willen doen, dan hopen wij een meer ervaren artiest te treffen.

2.9 Bij brieven van 30 november 2006 heeft Events Groep zich bij Sinterklaas-Verhuur beklaagd over de kwaliteit van de voorstellingen en, onder inroeping van de ontbinding van de overeenkomst met terugwerkende kracht, de laatste voorstelling van 2 december 2006 geannuleerd.

2.10 Ondanks sommatie heeft Events Groep de facturen van Sinterklaas-Verhuur ten bedrage van € 1.824,66 aanvankelijk onbetaald gelaten. Hangende de procedure heeft Events Groep een bedrag van € 729,86, exclusief BTW, aan Sinterklaas-Verhuur voldaan.

3. Het standpunt van Sinterklaas-Verhuur

3.1 Zij heeft, kort gezegd, betoogd dat zij de voorstellingen naar behoren heeft uitgevoerd en dat Events Groep gehouden is de overeengekomen prijs, vermeerderd met de afgesproken administratiekosten, de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente te betalen. Zij betwist de door Events Groep geleverde kritiek en heeft zich daarbij onder meer op in het geding gebrachte evaluatieformulieren beroepen.

3.2 Voorts heeft zij aangevoerd dat Events Groep welbeschouwd geen reconventionele vordering heeft ingesteld en ter zake dus niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Gelet op haar prestatie is er ook op inhoudelijke gronden geen reden om de eis in reconventie te honoreren.

4. Het standpunt van Events Groep

4.1 Events Groep heeft, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat twee voorstellingen van Sinterklaas-Verhuur de toets der kritiek niet konden doorstaan. Zij heeft zich daarbij beroepen op de e-mailberichten van Welten waarin onder meer wordt gevraagd iets aan de prijs te doen, hetgeen ook is geschied, en de e-mail van mevrouw [....] van Ortec.

4.2 Zij is van mening dat de overeenkomst op goede gronden (partieel) is ontbonden. Gelet op het feit dat ter zake van twee voorstellingen geen klachten binnen zijn gekomen is zij bereid alsnog 2/5 van de overeengekomen prijs te betalen.

5. De beoordeling

5.1 Gelet op de nauwe samenhang zal de kantonrechter de vorderingen in conventie en in reconventie gezamenlijk behandelen.

5.2 Anders dan Sinterklaas-Verhuur is de kantonrechter van oordeel dat Events Groep bij conclusie van antwoord een eis in reconventie heeft ingesteld, zodat zij daarin kan worden ontvangen.

5.3 Voorts is de kantonrechter van oordeel dat de acteurs van Sinterklaas-Verhuur bij de invulling van hun rollen een ruime mate van (artistieke) vrijheid toekomt. Cruciaal is dat zij zich hebben in te spannen om als redelijk bekwaam acteur een voor de kinderen die het aangaat herkenbare Sinterklaas en Zwarte Piet vertolken.

5.4 Dit uitgangspunt brengt onder meer mee dat de rollen door verschillende acteurs op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven zonder dat de geloofwaardigheid van Sinterklaas en Zwarte Piet in het gedrang komt. Dat de één daarbij de voorkeur geeft aan de vertolking van Bram van der Vlugt en de andere aan die van de vader van Toon Hermans doet daaraan niet af. Dat is een kwestie van smaak die hier niet ter discussie staat.

5.5 De grenzen van de vrijheid van de acteurs worden verder bepaald door de in acht te nemen goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en de al dan niet nader omschreven contractuele verplichting van de acteurs c.q. hun opdrachtgevers om Sinterklaas en Zwarte Piet - en niet de Kerstman - neer te zetten. Deze grenzen zijn in casu niet overschreden.

5.6 Zo staat het Sinterklaas - solidair met de kinderen en wat minder met vader en moeder - soms vrij om de kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet mogen, zoals het strooien en gooien met snoep. In dat kader past – daargelaten of de desbetreffende scène een cultureel hoogtepunt was - heel goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt.

5.7 Dat is uiteraard anders indien deze acties reëel gevaar opleveren of wanneer het contract van partijen dat verbiedt. In dit geval is evenwel gesteld noch gebleken dat dergelijk gevaar zich concreet heeft gemanifesteerd. Bovendien kent het contract ter zake geen verbod.

5.8 Weliswaar heeft de opdrachtgeefster van Events Groep betoogd dat zij – Events Groep en Welten - hadden afgesproken dat strooigoed achterwege moest blijven in verband met de marmeren vloer, maar gesteld noch gebleken is dat die boodschap ook aan Sinterklaas-Verhuur is doorgegeven. Overigens hadden de organisatoren eenvoudig kunnen ingrijpen als daartoe aanleiding had bestaan.

5.9 In het licht van eerder gememoreerde artistieke vrijheid en grenzen en het verschil van (goede) smaak kan het Sinterklaas voorts niet worden tegengeworpen dat hij - in de ogen van de volwassenen - geen spanningsboog opbouwt, snel spreekt, zwijgzaam, kortaf en zakelijk is of zich door de kennelijk nogal dominante Hoofdpiet laat overtroeven.

De uitlating sexy meisjes levert zonder nadere toelichting van Events Groep, welke toelichting ontbreekt, evenmin een tekortkoming op als bedoeld in artikel 6:265 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De omstandigheid dat Sinterklaas heeft nagelaten een huilend meisje in een groep van 80 kinderen adequaat te troosten maakt dat oordeel niet anders, al was het maar omdat de door Events Groep gekozen bewoordingen niet duidelijk maken wat onder de gegeven omstandigheden van Sinterklaas werd verwacht. Ook de stelling dat Sinterklaas zich achter de coulissen afstandelijke gedroeg jegens de als Zwarte Piet verklede medewerkers van de opdrachtgever kan Events Groep niet baten.

5.10 De kantonrechter is op grond van hetgeen hiervoor is overwogen van oordeel dat Sinterklaas-Verhuur jegens Events Groep niet tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de onderhavige overeenkomst. Hij vindt steun voor dit oordeel in de omstandigheid dat de opdrachtgeefsters van Events Groep haar kennelijk ook niet uit hoofde van wanprestatie hebben aangesproken. Weliswaar heeft Welten gevraagd iets aan de prijs te doen, maar dat is hier gelet op het vrijblijvende karakter van het verzoek niet redengevend, te meer nu Events Groep heeft nagelaten aan te geven wat zij aan de prijs heeft gedaan. Ortec heeft over de prijs in het geheel niet gesoebat, zodat het ervoor moet worden gehouden dat de opdrachtgevers van Events Groep haar (nagenoeg) volledig hebben betaald.

5.11 Bij afwezigheid van wanprestatie van Sinterklaas-Verhuur kunnen aan het inroepen van de buitengerechtelijke ontbinding zijdens Events groep geen rechtsgevolgen worden verbonden. Haar verweer in conventie wordt dan ook gepasseerd, terwijl haar vordering in reconventie zal worden afgewezen. Aldus ligt de (verminderde) vordering van Sinterklaas-Verhuur in conventie voor toewijzing gereed.

5.12 De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen niet worden toegewezen aangezien de incassowerkzaamheden niet meer hebben omvat dat een standaardsommatie, welke wordt geacht te zijn gedaan ter voorbereiding en instructie van de zaak.

5.13 Als in het ongelijk gestelde partij zal Events Groep in de kosten van de procedure worden veroordeeld, waarbij de kosten in de reconventionele procedure zullen worden bepaald op nihil gelet op de samenhang met die in conventie.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie

veroordeelt Events Groep om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Sinterklaas-Verhuur te betalen de somma van € 1.094,80 vermeerderd met de rente ex artikel 6:119a BW vanaf de vervaldatum der facturen tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Events Groep in de kosten van de procedure aan de zijde van Sinterklaas-Verhuur gevallen, welke kosten tot aan deze uitspraak worden begroot op € 70,85 aan explootkosten, € 199,00 aan vastrecht en € 300,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zo ver uitvoer bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

In reconventie

wijst af de vordering(en) van Events Groep;

veroordeelt Events Groep in de kosten van de procedure aan de zijde van Sinterklaas-Verhuur gevallen, welke kosten tot aan deze uitspraak worden begroot op nihil;

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Fokkema, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 oktober 2007 in aanwezigheid van de griffier.

Typ: AMB

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGRO:2007:BB7405


Strafrecht